• Aktualny czas niedziela, 20 kwietnia 2014
  • Imieniny: Agnieszka, Berenika, Czasław,
  • Florencjusz, Florenty, Jagna, Marcelina, Nawoj,
  • Sekundyn, Sulpicjusz, Szymon, Teodor

Święta Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składam serdeczne życzenia

wiary, nadziei i miłości

oraz by te Święta były okazją do radosnych spotkań z najbliższymi,

I dały wytchnienie od codzienności.

 

Józefa Grodecka

Dyrektor MOPS

Czytaj dalej

Wsparcie MOPS w okresie świątecznym

W okresie świątecznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera podopiecznych organizując wydarzenia okolicznościowe oraz przekazując świąteczną pomoc, pozyskaną od darczyńców.

Zespół ds Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii Nr 4 MOPS realizuje projekt socjalny „Wielkanoc Tradycją Malowana”. Projekt adresowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie dzielnicy XVIII Kraków Nowa Huta. 50 osób starszych i niepełnosprawnych pojedzie autokarem do skansenu regionalnego w Wygiełzowie. Tutaj odbędą się warsztaty  artystyczne „Na szkle malowane – motyw świąt wielkanocnych”, a następnie wspólne zwiedzanie skansenu. W skansenie, w Karczmie Zagroda, odbędzie się tradycyjny posiłek. To świąteczne spotkanie będzie okazją do spędzenia czasu w miłym, przyjaznym otoczeniu, podtrzymania nawiązanych podczas poprzednich projektów znajomości.

Do osób samotnych, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie będą mogły wziąć udziału w wyjeździe do Wygiełzowa,  wybiorą się uczniowie klasy o profilu wojskowym XI LO, by złożyć życzenia i wręczyć symboliczne paczki świąteczne. Ta forma wsparcia sprawdziła się w poprzednim projekcie Filii nr 4 „Niech będzie wyjątkowo” w okresie Świąt Bożego Narodzenia - bardzo zadowoleni i wzruszeni byli zarówno seniorzy, jak i młodzież.

Czytaj dalej

Odznaczenia państwowe dla pracowników pomocy społecznej

Elżbieta Grabiec, Kierownik Filii nr 2 MOPS, Maria Pawłowicz, pracownik MOPS, Ewa Mosór-Radwańska, pracownik Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów oraz Małgorzata Roman, pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej zostały uhonorowane państwowymi odznaczeniami za długoletnią i wzorową pracę. Podczas uroczystości, która odbyła się w Sali im. Lea Urzędu Miasta Krakowa, Złote Medale wręczył Wojewoda Małopolski Andrzej Miller.

Pani Elżbieta Grabiec w systemie pomocy społecznej pracuje od 1979 roku. Najpierw pracowała jako terenowy pracownik socjalny na terenie starego Podgórza. W 1992 roku, z chwilą powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy w Krakowie, powierzono jej nadzór merytoryczny, w którym skoncentrowała się nad ujednolicaniem pracy pracowników socjalnych.

Od 1996 roku kieruje Filią Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Kierowana przez panią Elżbietę Grabiec Filia nr 2 realizuje z powodzeniem wiele projektów socjalnych, które są odpowiedzią na istniejące potrzeby podopiecznych. Pani kierownik w ramach zarządzania Filią koordynuje projekty skierowane do środowiska lokalnego. Odbiorcami tych przedsięwzięć jest społeczność z budynków socjalnych i komunalnych. Pani Grabiec od lat współpracuje ze związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich, co roku organizując Opłatek Maltański dla podopiecznych. W ramach Fili Nr 2 działał realizowany z wykorzystaniem innowacyjnej metody pracy socjalnej projekt „Streetwork”, który był skierowany do młodzieży, która nie miała zagospodarowanego czasu i brakowało jej wzorców w rodzinnych domach. Filia Nr 2 realizuje obecnie projekt socjalny „Popołudnie z rodziną” prowadzony metodą „podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”, który skierowany jest do rodzin problemowych.

Czytaj dalej

Bliżej obywatela z Fundacją Dzieło Kolpinga

MOPS w Krakowie zawarł umowę partnerską z Fundacją Dzieła Kolpinga na realizację projektu „Bliżej Obywatela”, którego celem jest ułatwienie dostępu do informacji osobom z woj. małopolskiego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mającym potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich.

Na projekt składają się program poradniczy obejmujący świadczenie indywidualnego poradnictwa obywatelskiego oraz program informacyjny mający na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia, obejmujący wydawanie poradników i prowadzenie strony internetowej.

Czytaj dalej

Rekrutacja na stanowisko konsultant–doradca zawodowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko konsultanta - doradcy zawodowego do pracy świadczenia doradztwa zawodowego uczestnikom projektu „Pora na aktywność”.

  1. Warunki formalne (niezbędne):

Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008, Nr 223, poz. 1458) czyli obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz::

  1. wykształcenie wyższe kierunkowe (studia I lub II stopnia) z zakresu doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego lub o specjalności doradztwo zawodowe lub poradnictwo zawodowe
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, politologia, zarządzanie i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego
  3. minimum roczny staż pracy indywidualnej lub grupowej z osobami zagrożonymi lub dotkniętymi wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej