• Aktualny czas środa, 18 stycznia 2017
  • Imieniny: Bogumił, Krystyna, Liberata, Lubart,
  • Małgorzata, Piotr, Pryska, Wenerand, Zuzanna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gdzie mieszczą się filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie? Kto może uzyskać pomoc? Czy MOPS to tylko świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji? Na te wszystkie pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w filmie informującym o naszej pracy. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu dotyczącego pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

 

 

Czytaj dalej

Akcja „I ty możesz podarować uśmiech”

Grudzień to czas w którym chętnie dzielimy się z innymi uśmiechem, ale i również czas kiedy chcemy pomagać. Z inicjatywy nieformalnego stowarzyszenia, którego członkami są młodzi ludzie powstał pomysł zorganizowania pomocy dla rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

W grudniu 2016 roku w „Muzeum Lotnictwa Polskiego” odbył się koncert charytatywny pod nazwą „I TY MOŻESZ PODAROWAĆ UŚMIECH”. Była to już druga akcja pod tym samym tytułem. Dwa lata wcześniej najbardziej potrzebujące dzieci z Filii nr 1 odwiedził Mikołaj. Organizatorami tegorocznego koncertu byli Kamil Tkaczyk, Szymon Sysło, Gabriela Piechowska, Debora Zielińska. Patronat nad akcją objęła Pani Katarzyna Pabian Radna Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie „MOGĘ, POTRAFIĘ, CHCĘ”

Czytaj dalej

Spotkanie świąteczne w Filii nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W grudniu 2016 roku Filia 8 MOPS we współpracy z Siemacha Spot, realizowała projekt socjalny “Dzielimy się sobą, czyli spotkanie pokoleń w atmosferze Bożego Narodzenia”, który był kierowany do dwóch grup adresatów. Pierwszą stanowili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, pochodzący z rodzin objętych pomocą społeczną tutejszego Ośrodka lub/i korzystający ze wsparcia świetlicy SIEMACHA Spot, mieszczącej się przy ul. Na Kozłówce 25 w Krakowie. Drugą grupę adresatów stanowiły osamotnione osoby starsze, objęte wsparciem MOPS Filii nr 8. Celem projektu była integracja osób samotnych, starszych z dziećmi i młodzieżą na płaszczyźnie środowiska lokalnego, rozwój wzajemnej życzliwości, szacunku, tolerancji, umiejętności współżycia, otwartości na drugiego człowieka.

Czytaj dalej

Awaria na ul. Mostowej 4 Dział Pomocy Dzieciom przeniesiony na ul. Józefińską 14

W związku z awarią, w wyniku której zostały zalane pomieszczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mostowej 4 informujemy, że mieszczący się w tym miejscu Działu Pomocy Dzieciom zostaje przeniesiony do odwołania na ul. Józefińską 14. Pracownicy działu przyjmować będą w pok.104, I piętro.

Numery kontaktowe: 668 255 571, 660 637 841, 660 637 814.

Czytaj dalej

Poprawa warunków udzielania wsparcia osobom bezdomnym i wychodzącym z bezdomności

W Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Makuszyńskiego 19 wykonane zostały prace remontowe, które poprawiają warunki udzielania wsparcia osobom bezdomnym i wychodzącym z bezdomności. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Wykonano także izolację budynku od wód gruntowych. Wyremontowane zostały pokoje, szatnia, którą wyposażono w funkcjonalne szafki, a także łaźnie. Placówka została wyposażona w maszyny pralnicze, z których mogą korzystać podopieczni. Nowy wygląd otrzymała także świetlica oraz biblioteka. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego dysponuje 200 miejscami, w razie potrzeby uruchamianych jest dodatkowo 50 miejsc.

Czytaj dalej