• Aktualny czas poniedziałek, 24 listopada 2014
  • Imieniny: Biruta, Dobrosław, Ema, Emilia, Emma,
  • Felicjana, Felicjanna, Flora, Franciszek, Gerard,
  • Gerarda, Jan, Jaśmina, Protazy, Pęcisław

List do pracowników socjalnych

Szanowni Państwo!

21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To ważny dzień dla wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji, przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku dla Waszej codziennej, trudnej i tak potrzebnej pracy.

Pracowników pomocy społecznej dostrzegamy podczas sytuacji wyjątkowych, gdy pomoc wyspecjalizowanych służb jest potrzebna natychmiast, ale ta codzienna, żmudna praca jest najbardziej cenna - wtedy, gdy wspieracie krakowskie rodziny, osoby niepełnosprawne, samotne, dotknięte dramatami, przemocą, bezdomnością. Wasz profesjonalizm i wrażliwość powodują, że osoby w potrzebie uzyskują niezbędną pomoc i możliwa staje się zmiana na lepsze.

To zaangażowanie i zdolności pracowników pomocy społecznej często stoją za zmianą sytuacji życiowej podopiecznych pomocy społecznej, gdy mogą odnaleźć w sobie siły i potencjał, które pozwalają rozpocząć życie na nowo. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze społeczeństwo bez Państwa służby, oddania, gotowości niesienia pomocy.

Wszystkim pracownikom krakowskiej pomocy społecznej życzę, abyście mogli Państwo z satysfakcją obserwować efekty swojej pracy i czuli się docenieni w swoich staraniach.

 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Czytaj dalej

Życzenia Dyrektora MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka wszystkim pracownikom krakowskiego Systemu Pomocy Społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie i w jednostkach Systemu Pomocy Społecznej pracują twórczy i aktywni pracownicy, którzy w skuteczny i nowatorski sposób realizują swoje zadania.

Gorąco dziękuję Państwu za zaangażowanie, zrozumienie i wytrwałość w zmaganiu się z trudami  pracy. Życzę, by nigdy nie zabrakło siły i energii w niesieniu profesjonalnej pomocy krakowskim rodzinom.

Satysfakcji z rezultatów pracy, szczęścia i radości w życiu osobistym oraz rodzinnym życzy

Józefa Grodecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Czytaj dalej

Wyróżnienia dla pracowników MOPS w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014”

W dniu 7 listopada 2014 roku podczas konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Mamy MOC pomagania ” zostały wręczone  nagrody w konkursie  „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014”.

Wśród nagrodzonych osób wyróżnienia otrzymały: pani Aneta Waszczuk i pani Marzena Bugaj, pracownicy socjalni – animatorzy lokalni z Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Celem organizowanego od 2011 roku konkursu Małopolski Pracownik Socjalny jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Nagrodzeni to osoby, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Czytaj dalej

Pomoc dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, 12 643-74-64 e-mail: db [at] mops [dot] krakow [dot] pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym.

Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa ok. 2000 osób bezdomnych.

Od początku 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie objął pomocą 1330 rodzin dotkniętych bezdomnością (1430 osób w tych rodzinach).

Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień.

Czytaj dalej

Rodzic zastępczy – moja praca

Szukasz życiowego celu, chcesz zrobić coś dobrego? - zostań rodzicem zastępczym w Krakowie. Rozpoczyna się  kolejna akcja skierowana do krakowian, którzy mogliby zostać rodziną zastępczą i w swoim domu opiekować się dziećmi. MOPS poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy chcieliby opiekować się dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z wykonywanej pracy) lub zawodowo (czyli otrzymując wynagrodzenie). Poszukiwani są rodzice zawodowi, którzy mogliby opiekować się dziećmi na zasadzie pogotowia rodzinnego (przez krótki czas) oraz rodzice zawodowi, pełniący funkcję rodziny specjalistycznej, którzy chcieliby zaopiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

MOPS zaprasza do współpracy małżeństwa i osoby niepozostające w związku, mieszkające w Krakowie. Kandydaci na rodziców zastępczych powinni umieć rozwiązywać problemy, nie bać się wyzwań i odpowiedzialności i po prostu – lubić ludzi.

Wszyscy rodzice otrzymują pomoc finansową na utrzymanie dziecka, a w przypadku rodzin zawodowych – wynagrodzenie. Rodziny zastępcze uzyskują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów (w tym psychologiczne i prawne), możliwość podnoszenia swoich kompetencji, uczestniczenia w grupie wsparcia, spotkaniach integracyjnych.

Czytaj dalej