• Aktualny czas niedziela, 25 czerwca 2017
  • Imieniny: Antyd, Dorota, Eulogiusz, Febron,
  • Febronia, Fiebrosław, Prosper, Tolisława,
  • Wilhelm, Łucja

Warsztaty pierwszej pomocy

W ramach projektu socjalnego realizowanego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, który miał na celu reintegrację osób bezdomnych poprzez nabycie wiedzy i świadomości na temat nadużywania alkoholu, uzyskanie wskazówek pomagających utrzymać abstynencję i wskazówek dotyczących radzenia sobie z jego nadużywaniem oraz zmianę postrzegania osób bezdomnych przez mieszkańców Krakowa, pracownik socjalny Działu Pomocy Bezdomnym zrealizował projekt socjalny Warsztaty pierwszej pomocy.

W Warsztatach uczestniczyło 20 osób bezdomnych oraz 8 pracowników zatrudnionych w placówkach dla osób bezdomnych.

Dzięki uczestnictwu w Warsztatach osoby bezdomne nabyły wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz działania zespołowego przy prowadzeniu i organizowaniu akcji ratunkowej. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności zachowania się w sytuacjach nagłego pogorszenia zdrowia, osoby bezdomne nabyły także wiarę w samych siebie oraz poprzez wspólne warsztaty z personelem placówek zmniejszyły się kompleksy osób bezdomnych i ich wstyd często wynikający z nieumiejętności nawiązywania relacji i braku prospołecznych zachowań.

Czytaj dalej

Budżet Obywatelski 2017

Informujemy  że od  dnia się od 17 do 30 czerwca 2017 roku rozpocznie się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa . Szczegółowe informacje dotyczące punktów do glosowania oraz zasad znajdują się  na stronie www.budzet.krakow.pl.

Czytaj dalej

Finał Akademii Młodego Krakowianina

We wtorek, 21 czerwca, park Jordana zamienił się w strefę edukacji i dobrej zabawy. Uczniowie z 20 krakowskich szkół uczestniczyli w finale Akademii Młodego Krakowianina - pilotażowego projektu realizowanego przez Miasto Kraków.

Funkcjonowanie tak dużego miasta jak Kraków to proces złożony, ale z którego bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy. Poprzez projekt Akademia Młodego Krakowianina chcemy pokazać, że za tym na pozór oczywistym procesem stoją konkretne instytucje i ludzie, bez sprawności których życie w naszym mieście byłoby o wiele bardziej skomplikowane – mówił Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, podczas finałowego spotkania w parku Jordana.

Wręczając uczestnikom całorocznych zajęć stosowne certyfikaty, Zastępca Prezydenta Krakowa zapowiedział, że projekt będzie kontynuowany. – Akademia Młodego Krakowianina cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. To projekt z bardzo dużym potencjałem, więc w przyszłym roku szkolnym będziemy zapraszać kolejne placówki do udziału – powiedział Andrzej Kulig.

Czytaj dalej

RODZINNE PŁYWANIE 2017

Gmina Miejska Kraków, Ośrodek Sportu i Rekreacji „ KOLNA” oraz Centrum Rozwoju Com Com Zone zapraszają mieszkańców Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania odbywające się ramach kampanii „ Kraków stawia na rodzinę ”.

Główną ideą akcji „Rodzinne pływanie” jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia.

„Rodzinne pływanie” skierowane jest do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Warunkiem wzięcia udziału w programie będzie wypełnienie ankiety dostępnej na miejscu.

Czytaj dalej

Prace na projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi

W związku z pracami prowadzonymi nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, w „Centrum Obywatelskim” odbędą się w najbliższym czasie dwa ważne spotkania. Spotkanie 23 czerwca br. (godz. 18.00-21.30) poświęcone będzie zakresom tematycznym zadań publicznych, które w drodze konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miejską Kraków, mogłyby być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym. Więcej informacji na stronie: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211032,52,komunikat,o_zadaniach_publicz….

Z kolei przedmiotem spotkania w dniu 27 czerwca br. (godz. 18.00-21.30) będzie program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji na stronie: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/211035,52,komunikat,spotkanie_konsultac…

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami dot. obydwu spotkań - dostępnymi na przywołanych stronach – a także rozpropagowania informacji o nich wśród organizacji wchodzących w skład KDO oraz organizacji współpracujących.

Czytaj dalej