• Aktualny czas niedziela, 29 listopada 2015
  • Imieniny: Bolemysł, Błażej, Fryderyk,
  • Klementyna, Paramon, Przemysł, Saturnin, Walter

Bądźmy wrażliwi! – apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uroczystą Galą „Bądźmy wrażliwi!” rozpoczyna się akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mająca na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, osłabienie stereotypów jej dotyczących, ale przede wszystkim podkreślenie obowiązku reagowania na przemoc przez każdego, kto jest jej świadkiem.

Gala odbędzie się 26 listopada 2015 r. o 17:30 w Nowohuckim Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232. Galę uświetnią swoim występem artyści – Renata Przemyk Akustik Trio oraz Ola Pieczara z zespołem „The Freaks”, którzy swoim udziałem i artystycznym głosem wzmocnią przekaz na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Na to wydarzenie zaproszono osoby, które doświadczyły przemocy i pracowników instytucji i organizacji pomagających osobom uwikłanym w przemoc. Jednak przede wszystkim Gala została zorganizowana dla osób, których praca nie jest związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a które pracują z mieszkańcami Krakowa. Dlatego na Galę zaproszono przedstawicieli służby zdrowia, oświaty, parafii, bibliotek, domów kultury, klubów sportowych. Szybkie reagowanie w sytuacji przemocy w rodzinie pozwala na  skuteczną pomoc dla osób dotkniętych przemocą, a to właśnie pracujące na co dzień osoby z tymi, którzy doświadczają przemocy, najszybciej mogą zauważyć takie sytuacje.

Czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego 2015

24 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2015.

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, które w ostatnim roku miały miejsce w krakowskim MOPSie.

Swoją obecnością i słowami uznania zaszczycili nas Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz dr hab. Andrzej Bukowski, Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju, Instytut Socjologii UJ.

Czytaj dalej

Życzenia Dyrektor MOPS na Dzień Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz krakowskiego systemu pomocy społecznej za  Waszą pracę i przekazuję Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i empatię.

Czytaj dalej

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W Krakowie  to święto ważne dla blisko 700 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy przy opracowaniu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2018, który będzie wyznaczać kierunki działań na rzecz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Główne założenia Programu wynikają z projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020, w której obszar organizacji pieczy zastępczej stanowi jedną z dziedzin planowania strategicznego. Prace nad przygotowaniem Programu będą polegać na uszczegółowieniu celów, które zostały określone w projekcie Strategii oraz zaplanowaniu działań do ich realizacji.

Państwa wkład będzie nieoceniony z uwagi na fakt, iż z racji realizowanych zadań mają Państwo możliwość głębszego wglądu w specyfikę systemu.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2015 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (I piętro, sala 104).

Czytaj dalej