• Aktualny czas wtorek, 30 września 2014
  • Imieniny: Felicja, Grzegorz, Hieronim, Honoriusz,
  • Imisław, Wiara, Wiktor, Znamir, Zofia

MOPS chce pomóc talentom po raz ósmy

Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 4 tysiące rodzin z dziećmi. Pracownicy socjalni pracując z tymi rodzinami obserwują, jak pomimo trudnej, czasem dramatycznej sytuacji, dzieci w tych rodzinach ciężko pracują, starając się zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce. Z dużym wysiłkiem całej rodziny dzieci rozwijają też swoje zainteresowania i talenty. Niektórym z nich nie udaje się to dlatego, że opłacenie dodatkowych zajęć dziecka, kupno profesjonalnego stroju do treningów jest niemożliwym do udźwignięcia ciężarem finansowym dla rodziny. Czasem te utalentowane dzieci nie znajdują zrozumienia dla swoich pasji u swoich najbliższych. To wyzwanie dla pracowników socjalnych, aby takie dzieci dostrzec i wesprzeć całą rodzinę. Wspierać po to, aby pracowitość i uzdolnienia dziecka nie zgasły.

Z myślą o takich dzieciach MOPS po raz ósmy lat organizuje akcję „Pomagamy talentom”. Na stronie internetowej www.mops.krakow.pl znaleźć można listę utalentowanych dzieci, które czekają na darczyńców, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty i doskonalić się podczas zajęć, na których opłacenie nie stać ich rodziców. Wśród dzieci są też wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin zastępczych.

Czytaj dalej

Dofinansowanie posiłków w szkołach

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego). W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

Czytaj dalej

Wyprawa górska wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 13 września odbyła się wyprawa górska, zorganizowana przez Fundację „Na start”. W wyprawie wzięło udział 53 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci ze środowiska. Trasa biegła od Doliny Białego, przez szczyt Sarniej Skały do Doliny Strążyska. Dzięki firmie Apply Poland, wszyscy wychowankowie otrzymali plecaki turystyczne na wyprawy górskie. Wycieczka była bardzo udana, dziękujemy bardzo organizatorom!

Czytaj dalej

Pierwszy dzwonek

Do jutra (10 września) rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o pomoc w ramach Projektu „Pierwszy dzwonek”. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych 4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcie przeznaczone będzie na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników). Pomoc będzie udzielana jednorazowo, w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Otrzymanie pomocy nie zależy od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Nie ma konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Niezależnie od liczby uczniów w rodzinie kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację. Uwaga: pełnoletni uczniowie składają deklarację samodzielnie.

Wnioski przyjmują wszystkie Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz MOPS ul. Józefińska 14, pok. 110.

Czytaj dalej

WOLNE MIEJSCA w Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Galicyjską Fundację “Wsparcie, Integracja, Rozwój” posiada wolne miejsca. Celem działania Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia w CIS odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (po 7 godzin dziennie), w tym jeden dzień w tygodniu są to zajęcia reintegracji społecznej, a 4 dni w tygodniu - zajęcia reintegracji zawodowej. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy.

Działalność CIS finansowana jest przez GMK oraz ze środków Unii Europejskiej (w ramach projektu “Pora na aktywność”). Galicyjską Fundację “Wsparcie, Integracja, Rozwój” prowadzi CIS w ramach zadania zleconego przez GMK od 01.01.2014 r. W sierpniu zwiększono do 80 liczbę miejsc w CIS.

Czytaj dalej