• Aktualny czas czwartek, 5 maja 2016
  • Imieniny: Irena, Penelopa, Pius, Stanisław,
  • Teodor, Waldemar, Zdziebor

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

Czytaj dalej

Pilotażowy program „100% korzyści”

Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. realizuje pilotażowy program odbioru i zagospodarowania tekstyliów „100 % korzyści”. W ramach programu, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Polskim Czerwonym Krzyżem, pozyskane rzeczy będą nieodpłatnie przekazywane na rzecz osób objętych wsparciem MOPS. W celu skorzystania z pomocy w ramach pilotażowego Programu odbioru i zagospodarowania tekstyliów „100 % korzyści” osoba zainteresowana pomocą powinna przedłożyć w magazynie PCK  skierowanie z MOPS.

Magazyn z odzieżą znajduje się na os. Zielonym 16 i jest czynny we wtorki i piątki  w godz. od  10.00 do 14.00.

Czytaj dalej

Zmiany miejsc i godzin przyjmowania wniosków 500+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami do składania wniosków 500+. Komunikat GIODO »

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 maja 2016 roku wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane w 3 punktach:

  1. ul. Radzikowskiego 37
  2. oś. Szkolne 34
  3. ul. Na Kozłówce 27

Zmianie ulegają godziny przyjmowania od 7:30 do 15:30.

Czytaj dalej

Czarodzieje z Podgórza

Pracownic MOPS Filii Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 we współpracy ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 13 w dniu 23.04.2016r rozpoczęli realizację projektu socjalnego skierowanego do dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Czarodzieje z Podgórza”.

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny są szczególną grupą społeczną pozostającą w zainteresowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci niepełnosprawne wytypowane przez pracowników socjalnych rozpoczęły udział w cyklicznych warsztatach sztuki cyrkowej prowadzonych przez profesjonalistów w tej dziedzinie Aleksandrę Barczyk i Tadeusza Dylawerskiego. Oferta kierowana do osób niepełnosprawnych uwzględnia ich indywidualny stan psycho-fizyczny jak również możliwości i ograniczenia. W trakcie prowadzonych zajęć osoby niepełnosprawne poznają następujące dyscypliny:

Czytaj dalej

Spotkanie świąteczne w Mogile

W dniu 20.04.2016 w Opactwie Cystersów w Mogile odbyło się spotkanie wielkanocne dla Klientów Filii Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Coroczne spotkanie połączone jest ze zwiedzaniem zabytków lub warsztatami artystycznymi. W tym roku zaplanowano wspólne zwiedzanie Opactwa.

Spotkanie zaplanowano dla 50 osób, głównie starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Dzięki życzliwości Opactwa, uczestnicy spotkania mogli wraz z oprowadzającym Bratem Józefem zwiedzić m.in. Kaplicę Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego, Bazylikę Krzyża Świętego, krużganki, kapitularz oraz katakumby. Brat Józef przybliżył dzieje Mogiły, której nazwa według legendy wiąże się ze śmiercią Wandy, córki legendarnego założyciela Krakowa - Kraka.

Dzięki sprzyjającej pogodzie możliwe było również zwiedzenie ogrodów Opactwa. Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy spotkania w stylowych pomieszczeniach klasztornych zjedli świąteczny posiłek, mieli okazję wspólnie powspominać wcześniejsze spotkania i cieszyć się poświątecznym biesiadowaniem.

Czytaj dalej