• Aktualny czas piątek, 24 marca 2017
  • Imieniny: Ademar, Bertrada, Dziersława,
  • Dzierżysława, Gabriel, Marek, Markusław, Sewer,
  • Sofroniusz, Szymon

Zgłaszanie kandydatów do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 roku

Jeszcze tylko do 31 marca 2017 roku Biuro MOWIS będzie przyjmować propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 roku.

Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

1.       za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,

2.       za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca 2017. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dla seniorów z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Policją

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 6 oraz Komisariat Policji I zapraszają w dniu 29 marca 2017 roku mieszkańców Krakowa, w szczególności seniorów, na spotkanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa osób starszych. Spotkanie odbędzie się na terenie Kościoła Bożego Ciała (wejście od ul. Św. Wawrzyńca).

W czasie spotkania zaprezentowany zostanie również projekt „W sile wieku”  w ramach którego rozpoczynają się działania i są prowadzone usługi kierowane do mieszkańców Krakowa.

application/pdf iconUlotka

Czytaj dalej

Informacja o możliwości ubiegania się o stypendia Stowarzyszenia SPES dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

application/pdf iconInformacja

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania, które powinien spełniać asystent osoby niepełnosprawnej:

  1. formalne:
  1. wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych,
  2. wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej,
  3. niekaralność,
  4. w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przepracowane co najmniej 100 godzin w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

Czytaj dalej