• Aktualny czas sobota, 1 października 2016
  • Imieniny: Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor, Jan,
  • Małobąd, Remigiusz, Teresa

Spotkanie w Dolinie Prądnika

W dniu 16.09.2016 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filii Nr 7 przy współpracy Rady dzielnicy V i VI oraz Klubów Seniora zrealizowali projekt socjalny- „Spotkanie w Dolinie Prądnika”. Głównym celem projektu jest zachęcenie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego osób starszych i niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Październikowy harmonogram zajęć Klubu Rodziców przy ul. Dąbrówki 7/4

Klub Rodziców przy ul. Dąbrówki 7/4 zaprasza na zajęcia, które będą prowadzone w październiku. Klub Rodziców to miejsce spotkań zarówno dla tych, którzy już są rodzicami i tych, którzy planują założenie rodziny. Uczestnicy spotkań mogą korzystać z fachowego poradnictwa specjalistów z różnych dziedzin np. psychologii, pedagogiki, dietetyki, logopedii, a także zgłoszonych przez samych uczestników.

application/pdf iconPlakat

Czytaj dalej

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

W Tauron Arena Kraków 27.09.2016 roku, odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu” zorganizowane przez Grodzki Urząd Pracy Krakowie. W targach wzięło udział 96 wystawców/pracodawców. Wydarzenie to było w szczególności dedykowane osobom bezrobotnym oraz chcącym zmienić zatrudnienie. Pracownicy Klubu Integracji Społecznej Pani Elżbieta Komasiak, Joanna Filipiak i Dorota Bukowiecka – doradcy zawodowi reprezentowali na Targach Pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Osoby uczestniczące w Targach Pracy miały możliwość zapoznania się z ofertą Klubu Integracji Społecznej (Projekt „Bariery zamieniamy na szanse” – zatrudnienie subsydiowane). Ponadto udzielano informacji na temat prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Osoby odwiedzające stoisko MOPS KIS miały również możliwość uzyskania fachowej porady z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej. Targi Pracy miały charakter otwarty i bezpłatny. Wśród uczestników Targów Pracy były osoby będące uczestnikami KIS, które znalazły się w obszarze reintegracji zawodowej.

application/pdf iconPodziękowania

Czytaj dalej

Zmiana siedziby Programu Aktywności Lokalnej „Na Olszy”

Informujemy, że od dnia 26 września siedziba Programu Aktywności Lokalnej „Na Olszy” zmieniła się z ul. Wiśniowej 3/3 na ul. Brogi 26. Obszar działania PAL pozostaje bez zmian.

Czytaj dalej

Aktywny Samorząd termin naboru wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że dobiega końca termin naboru wniosków w 2016 roku w programie Aktywny Samorząd.

Tylko do 10 października 2016 roku, osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, tj. nauki na semestrze akademickim 2016/2017 (semestr zimowy).

Wniosek oraz procedura (bez zmian) dostępne są na stronie od marca 2016roku, pod adresem: http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2016/03/informacja-dla-odbiorcow-p….

Druk wniosku do wypełnienia dostępny jest również w siedzibie Ośrodka ul. Józefińska 14, Dział Rehabilitacji, pok. 9 /parter.

Godziny obsługi beneficjentów Programu Aktywny Samorząd:  8.00-15.00, pokój 9/parter.

Czytaj dalej