• Aktualny czas środa, 7 października 2015
  • Imieniny: August, Justyna, Marek, Maria,
  • Markusław, Rościsława, Stefan, Tekla

Zmiana kryteriów kwalifikujących do objęcia programem dożywiania

MOPS w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą kryteriów dochodowych w ustawie o pomocy społecznej, podwyższone zostały również kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w dożywianiu.

Obecnie, pomoc w postaci posiłku dla dzieci i uczniów korzystających z żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku udzielana jest pod warunkiem, gdy:

Czytaj dalej

Wizyta delegacji z Niemiec z Northausen w Krakowie

W dn. 29 września br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji AWO z Niemiec z Northausen, zorganizowane przez Miejski Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie.

W ramach wizyty studyjnej goście z Niemiec spotkali się z przedstawicielami Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za edukację i pracę z młodzieżą w tym pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Tematem dyskusji były działania na rzecz rodzin z dziećmi i młodzieży realizowane przez MOPS.

Czytaj dalej

MOPS chce pomóc talentom po raz dziewiąty

Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 4 tysiące rodzin z dziećmi. Pracownicy socjalni pracując z tymi rodzinami obserwują, jak pomimo trudnej, czasem dramatycznej sytuacji, dzieci w tych rodzinach ciężko pracują, starając się zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce. Z dużym wysiłkiem całej rodziny dzieci rozwijają też swoje zainteresowania i talenty. Niektórym z nich nie udaje się to dlatego, że opłacenie dodatkowych zajęć dziecka, kupno profesjonalnego stroju do treningów jest niemożliwym do udźwignięcia ciężarem finansowym dla rodziny.

Z myślą o tych właśnie dzieciach MOPS od 9 lat organizuje akcję „Pomagamy talentom”. Poniżej można przeczytać o jakich zajęciach marzą oraz ile pieniędzy chcemy zebrać, by dzieci mogły rozwijać swoje talenty. W tym roku jest ich 13 – oby to była szczęśliwa trzynastka!

Utalentowane dzieci, które otrzymują stypendium wytrwale uczą się i osiągają sukcesy: zdobywają medale, wygrywają konkursy, występują, otrzymują świetne oceny z przedmiotów, które są ich pasją. Te zajęcia pozwalają im planować przyszłość i myśleć poważnie o swoim zawodzie. Na pewno otrzymane stypendium pomaga też uwierzyć w swoje możliwości i działa niezwykle motywująco. Zaś sukcesy dzieci to najbardziej wymierny dowód wdzięczności.

Czytaj dalej

Ważne dla mieszkańców Dzielnicy: IX, X, XI, XIII

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o braku możliwości dojazdu do budynku Filii nr 3 MOPS przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w związku z budową łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki w okresie pomiędzy 12.10.2015 r. a 19.10.2015 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej