• Aktualny czas czwartek, 27 kwietnia 2017
  • Imieniny: Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja,
  • Jędrzej, Kanizjusz, Marcin, Piotr, Teofil, Zyta

2 maja załatwisz sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Informujemy, że dzień  2 maja 2017 roku w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej  jest normalnym dniem pracy. Wszystkie Filie oraz działy centralne pracować będą w godzinach 7:30-15:30.

Czytaj dalej

Być bliżej ludzi – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jak działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie? Czy udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej to jedyne zadanie? Na te pytania odpowiada materiał filmowy „Być bliżej ludzi”.

Czytaj dalej

Dyrektor MOPS w Krakowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko kierowcy

Wymogi formalne dla kandydata na stanowisko:

  • spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • bardzo dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • cv,
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kopia prawa jazdy .
  • oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko kierowcy”

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców powiatu wielickiego, miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu bocheńskiego, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie (“EX-IN”)”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

•          są osobami w wieku 18 – 67 lat,

•          zamieszkują teren woj. małopolskiego,

•          są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

•          są osobami niepracującymi

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.

Czytaj dalej

Nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych w ramach projektu „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje , że trwa nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych prowadzonych w ramach projektu  „W sile wieku”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

W każdym z Klubów Samopomocy będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne). W placówkach uczestnicy biorą udział w terapiach zajęciowych podnoszących sprawność i aktywność seniorów, organizowane będą wycieczki turystyczne, a także spotkania integracyjne. Zapewnione są także dwa posiłki dziennie. Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka www.mops.krakow.pl wraz z zaświadczeniem lekarskim w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, Klubach Samopomocy, w lokalach Filii MOPS, za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Czytaj dalej