• Aktualny czas wtorek, 21 października 2014
  • Imieniny: Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta,
  • Hilary, Klementyna, Nunila, Nunilona, Pelagia,
  • Samuel, Urszula, Wszebora

„TAXI! Z Targów Książki na Kluzeka, proszę!”

23 października br. o godz. 15.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie odbędzie się spotkanie autorskie pn. TAXI! Z Targów Książki na Kluzeka, proszę!”. Spotkanie towarzyszyć będzie organizowanym w Krakowie 18. Międzynarodowym Targom Książki.

W trakcie spotkania można będzie porozmawiać z autorami niedostępnymi na co dzień dla szerszej publiczności. Gośćmi spotkania będą: Jacek Kulon – człowiek prawdziwy w myśli i w słowie, debiutujący książką “Taksówką po Atlantydzie”, traktującą o życiu ludzi zamieszkałych na brytyjskiej wysepce Jersey oraz Marcin Urban – autor tekstów piosenek, wierszy oraz fraszek, odkrywający drobiazgi ludzkiego życia. Prowadzącym spotkanie będzie Paweł Pilawski, poeta ważący każde słowo, dzięki czemu jego twórczość nabiera niebanalnej formy. Serdecznie zapraszamy do osobistego spotkania się artystami.

Wstęp wolny!

Czytaj dalej

Rodzic zastępczy – moja praca

Szukasz życiowego celu, chcesz zrobić coś dobrego? - zostań rodzicem zastępczym w Krakowie. Rozpoczyna się  kolejna akcja skierowana do krakowian, którzy mogliby zostać rodziną zastępczą i w swoim domu opiekować się dziećmi. MOPS poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy chcieliby opiekować się dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z wykonywanej pracy) lub zawodowo (czyli otrzymując wynagrodzenie). Poszukiwani są rodzice zawodowi, którzy mogliby opiekować się dziećmi na zasadzie pogotowia rodzinnego (przez krótki czas) oraz rodzice zawodowi, pełniący funkcję rodziny specjalistycznej, którzy chcieliby zaopiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

MOPS zaprasza do współpracy małżeństwa i osoby niepozostające w związku, mieszkające w Krakowie. Kandydaci na rodziców zastępczych powinni umieć rozwiązywać problemy, nie bać się wyzwań i odpowiedzialności i po prostu – lubić ludzi.

Wszyscy rodzice otrzymują pomoc finansową na utrzymanie dziecka, a w przypadku rodzin zawodowych – wynagrodzenie. Rodziny zastępcze uzyskują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów (w tym psychologiczne i prawne), możliwość podnoszenia swoich kompetencji, uczestniczenia w grupie wsparcia, spotkaniach integracyjnych.

Czytaj dalej

MOPS chce pomóc talentom po raz ósmy

Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest około 4 tysiące rodzin z dziećmi. Pracownicy socjalni pracując z tymi rodzinami obserwują, jak pomimo trudnej, czasem dramatycznej sytuacji, dzieci w tych rodzinach ciężko pracują, starając się zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce. Z dużym wysiłkiem całej rodziny dzieci rozwijają też swoje zainteresowania i talenty. Niektórym z nich nie udaje się to dlatego, że opłacenie dodatkowych zajęć dziecka, kupno profesjonalnego stroju do treningów jest niemożliwym do udźwignięcia ciężarem finansowym dla rodziny. Czasem te utalentowane dzieci nie znajdują zrozumienia dla swoich pasji u swoich najbliższych. To wyzwanie dla pracowników socjalnych, aby takie dzieci dostrzec i wesprzeć całą rodzinę. Wspierać po to, aby pracowitość i uzdolnienia dziecka nie zgasły.

Z myślą o takich dzieciach MOPS po raz ósmy lat organizuje akcję „Pomagamy talentom”. Na stronie internetowej www.mops.krakow.pl znaleźć można listę utalentowanych dzieci, które czekają na darczyńców, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty i doskonalić się podczas zajęć, na których opłacenie nie stać ich rodziców. Wśród dzieci są też wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin zastępczych.

Czytaj dalej

„Rodziny z pasją” w telewizji

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu pn. „Rodzina z pasją” dnia 30 września br.  rodziny z dziećmi objęte pomocą Ośrodka wyjechały do Warszawy aby wspólnie spędzić czas, budować  więzi, wzbogacać wiedzę oraz poznać najważniejsze zabytki i dobra kultury.

Uczestnicy projektu udali się najpierw do siedziby Telewizji TVN, gdzie zapoznali się z pracą w mediach „od kuchni”, m.in. zwiedzili studio nagrań programu „Dzień dobry TVN”. Kolejnym przystankiem było zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie; Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Pracownicy socjalni Filii nr 1 – organizatorzy projektu - serdecznie dziękują sponsorom projektu, bez których jego realizacja nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania składają Pani Małgorzacie Ewie Rosen -. kustoszowi Muzeum oraz  sponsorowi biletów PKP, który już po raz piąty umożliwił rodzinom przejazd do Warszawy i z powrotem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni!

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

Czytaj dalej