• Aktualny czas środa, 26 listopada 2014
  • Imieniny: Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad,
  • Lechosław, Lechosława, Leonard, Sylwester,
  • Sylwestra

Konferencja „Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie”

W dniach 24-25.11.2014 r. odbywa się w Krakowie konferencja „Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie”.

W dniu 24.11.2014 r. doświadczenia w pracy ze społeczności lokalnymi zaprezentują Pani Józefa Grodecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Pan Paweł Jordan z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W drugiej części spotkania przeprowadzone zostaną warsztaty pn. „Dylematy OSLowca…” oraz panel dyskusyjny pn. „Przyszłość OSL – czyli różne rozwiązania we wdrażaniu OSL”.

W dniu 25.11.2014 r. odbędą się wizyty studyjne – dobre praktyki, których celem będzie prezentacja działań realizowanych w społecznościach lokalnych Krakowa.

Szczegółowy plan konferencji w załączeniu.

application/pdf iconProgram CAL MOPS

Czytaj dalej

List do pracowników socjalnych

Szanowni Państwo!

21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To ważny dzień dla wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji, przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku dla Waszej codziennej, trudnej i tak potrzebnej pracy.

Pracowników pomocy społecznej dostrzegamy podczas sytuacji wyjątkowych, gdy pomoc wyspecjalizowanych służb jest potrzebna natychmiast, ale ta codzienna, żmudna praca jest najbardziej cenna - wtedy, gdy wspieracie krakowskie rodziny, osoby niepełnosprawne, samotne, dotknięte dramatami, przemocą, bezdomnością. Wasz profesjonalizm i wrażliwość powodują, że osoby w potrzebie uzyskują niezbędną pomoc i możliwa staje się zmiana na lepsze.

To zaangażowanie i zdolności pracowników pomocy społecznej często stoją za zmianą sytuacji życiowej podopiecznych pomocy społecznej, gdy mogą odnaleźć w sobie siły i potencjał, które pozwalają rozpocząć życie na nowo. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze społeczeństwo bez Państwa służby, oddania, gotowości niesienia pomocy.

Wszystkim pracownikom krakowskiej pomocy społecznej życzę, abyście mogli Państwo z satysfakcją obserwować efekty swojej pracy i czuli się docenieni w swoich staraniach.

 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Czytaj dalej

Życzenia Dyrektora MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka wszystkim pracownikom krakowskiego Systemu Pomocy Społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie i w jednostkach Systemu Pomocy Społecznej pracują twórczy i aktywni pracownicy, którzy w skuteczny i nowatorski sposób realizują swoje zadania.

Gorąco dziękuję Państwu za zaangażowanie, zrozumienie i wytrwałość w zmaganiu się z trudami  pracy. Życzę, by nigdy nie zabrakło siły i energii w niesieniu profesjonalnej pomocy krakowskim rodzinom.

Satysfakcji z rezultatów pracy, szczęścia i radości w życiu osobistym oraz rodzinnym życzy

Józefa Grodecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Czytaj dalej

Wyróżnienia dla pracowników MOPS w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014”

W dniu 7 listopada 2014 roku podczas konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Mamy MOC pomagania ” zostały wręczone  nagrody w konkursie  „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014”.

Wśród nagrodzonych osób wyróżnienia otrzymały: pani Aneta Waszczuk i pani Marzena Bugaj, pracownicy socjalni – animatorzy lokalni z Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Celem organizowanego od 2011 roku konkursu Małopolski Pracownik Socjalny jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Nagrodzeni to osoby, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Czytaj dalej

Pomoc dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, 12 643-74-64 e-mail: db [at] mops [dot] krakow [dot] pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym.

Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa ok. 2000 osób bezdomnych.

Od początku 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie objął pomocą 1330 rodzin dotkniętych bezdomnością (1430 osób w tych rodzinach).

Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień.

Czytaj dalej