• Aktualny czas wtorek, 2 września 2014
  • Imieniny: Absalon, Adelina, Bohdan, Dionizy,
  • Dziesław, Eliza, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz,
  • Wilhelm

WOLNE MIEJSCA W Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Galicyjską Fundację “Wsparcie, Integracja, Rozwój” posiada wolne miejsca. Celem działania Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia w CIS odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku (po 7 godzin dziennie), w tym jeden dzień w tygodniu są to zajęcia reintegracji społecznej, a 4 dni w tygodniu - zajęcia reintegracji zawodowej. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy.

Działalność CIS finansowana jest przez GMK oraz ze środków Unii Europejskiej (w ramach projektu “Pora na aktywność”). Galicyjską Fundację “Wsparcie, Integracja, Rozwój” prowadzi CIS w ramach zadania zleconego przez GMK od 01.01.2014 r. W sierpniu zwiększono do 80 liczbę miejsc w CIS.

Czytaj dalej

Pierwszy dzwonek

27 sierpnia Rada Miasta Krakowa przyjęła program osłonowy „Pierwszy dzwonek”. W ramach programu krakowskie rodziny wielodzietne 4+ mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników). Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy nie jest zależne od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo, w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Czytaj dalej

Warsztaty dla mieszkańców Starego Podgórza

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Starego Podgórza z rejonu ulic: Józefińskiej, Krakusa, Benedykta, Czarnieckiego, Rękawka, Limanowskiego, Zamoyskiego w części znajdującej się przy Rynku Podgórskim, Węgierskiej, Legionów Piłsudskiego, Celnej, Kalwaryjskiej w części od Rynku Podgórskiego do Legionów Piłsudskiego oraz Rynek Podgórski i Plac Getta.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Czytaj dalej

Gotowanie w Programie Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej „Nasze sprawy” podczas wakacji realizował podczas wakacji warsztaty kulinarne ,,Poznajemy Smaki Świata”. Na warsztaty zaproszono zaprzyjaźnioną rodzinę z Francji -  Myriam i Gerard Wroblewski wraz z trójką dzieci  Lionelem, Oranne i Benoit, którzy wspólnie z uczestnikami PAL przygotowali ,,flan paryski”- tradycyjną potrawę francuską oraz ulubioną sałatkę. Mieszkańcy Azorów odwzajemnili się prezentując ulubione potrawy Polaków - przygotowali dla gości z Francji bigos, żurek i makowiec.

Czytaj dalej

Rada Krakowskich Seniorów

Do 29 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowe grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, mogą zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Kandydatami na członków Rady mogą być osoby, które:

Czytaj dalej