• Aktualny czas wtorek, 5 maja 2015
  • Imieniny: Irena, Penelopa, Pius, Stanisław,
  • Teodor, Waldemar, Zdziebor

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej

Zawodowi rodzice będą zarabiać więcej

Zgodnie z wymogami ustawowymi, dzieci poniżej 10 roku życia powinny być umieszczane przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W Krakowie funkcjonuje 36 zawodowych rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieustannie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego oraz osób, które zdecydowałyby się prowadzić rodzinny dom dziecka – prowadzone są działania promujące rodzicielstwo zastępcze i na celu promocję rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskiwanie nowych kandydatów do prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych. Podniesienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych ma stanowić czynnik  motywujący i zwiększający zainteresowanie tym zawodem. Tym samym, może zwiększyć się liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, co umożliwi realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia małym dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Od maja wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które opiekują się jednym dzieckiem będzie wynosiła 3 100 zł. Rodzic opiekujący się dwójką dzieci otrzyma wynagrodzenie 3 900 zł, a w przypadku trójki dzieci – 4 400 zł. Rodziny zawodowe specjalistyczne, które opiekują się jednym dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 800 zł, a gdy w rodzinie przebywa 2 dzieci - 3 200 zł.

Czytaj dalej

Święta Wielkiej Nocy

Zacznij od pustego grobu

Od słońca

Ewangelię czyta się jak hebrajskie litery

Od końca

Ks. Jan Twardowski

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni nas spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Spokojnych i pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkiej Nocy

życzy Józefa Grodecka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Czytaj dalej

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla swoich podopiecznych świąteczne spotkania.

Program Aktywności Lokalnej ,,Nasze Sprawy” ul. H. Modrzejewskiej 8 zorganizował dla społeczności lokalnej z Azorów śniadanie wielkanocne. Mieszkańcy oraz animatorzy lokalni  przygotowali  wspólnie potrawy świąteczne, a na świąteczny poczęstunek zaprosili seniorów. Najmłodsi zaś przygotowali podczas zajęć plastycznych ozdoby świąteczne - pisanki, kolorowe koguciki i kurki oraz kartki świąteczne.

Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej „Na Skarpie” os. Na Skarpie 35 również przygotowało dla dzieci zajęcia z rękodzieła artystycznego, które prowadzone były przez grupę pań seniorek z Klubu „Fruwająca Ryba”. Podczas zajęć najmłodsi przygotowali pisanki wielkanocne z wykorzystaniem jajek styropianowych i cekinów. Międzypokoleniowe zajęcia zostały zorganizowane w ramach współpracy PAL z lokalnymi podmiotami.

Czytaj dalej

Z sercem na dłoni

Dzięki hojności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie 40 rodzin wielodzietnych oraz niepełnych pozostających pod stałą opieką pracowników Filii nr 3, zostało obdarowanych bogato wyposażonymi paczkami żywnościowymi. Ten dar został przyjęty z ogromną wdzięcznością i radością zarówno ze strony dorosłych jak i dzieci. Zbliżają się święta, a taki upominek w formie artykułów żywnościowych przyda się każdej rodzinie borykającej się z trudnościami finansowymi. Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka w Krakowie MOPS Filia Nr 3 składa ogromne podziękowania!

Czytaj dalej