• Aktualny czas piątek, 22 maja 2015
  • Imieniny: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława,
  • Wiesław, Wiesława, Wisława

Pluszaki od uczniów z II LO

Biuro Akcji Charytatywnej II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Sobieskiego przeprowadziło zbiórkę zabawek, które mają trafić do dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Zbiórka trwała dwa tygodnie, a 3 pudła zabawek zostały już przekazane do Ośrodka. Dzieci, które przyjdą z rodzicami do MOPS otrzymają miłą niespodziankę i nie będzie się im nudziło podczas załatwiania sprawy przez rodzica.

Czytaj dalej

Targi Pracy „Majówka z pracą”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowai okolic na Targi Pracy „Majówka z pracą”, które odbędą się 8 maja 2015r. w godz. 10 - 14 w Nowohuckim Centrum Kultury przy ul. Jana Pawła II 232.

Wydarzenie to skierowane jest w szczególności do osób, które poszukują zatrudnienia,zastanawiają się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem swojej drogi zawodowej. To doskonała okazja do zapoznania się z szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.W planowanym wydarzeniu weźmie udział ponad 40 wystawców, pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników, a także agencje pracy oraz instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim w zakresie szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz uczestnictwa w aktualnie realizowanych projektach.

Czytaj dalej

Aktywny Samorząd: Przedłużony termin składania wniosków w Module II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w nowej procedurze 51 - MOPS, która zostanie zmieniona i opublikowana na stronie Ośrodka w najbliższym czasie. Najistotniejsza zmiana wprowadzona  uchwałą dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków w Module II (w zakresie semestru zimowego)  tj. do 10 października danego roku realizacji programu.

Zmiany organizacyjne – Wola Duchacka obsługiwana będzie przez Filię Nr 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 1 maja 2015 roku, Wola Duchacka będąca częścią Dzielnicy XI Miasta Krakowa obsługiwana będzie przez Filię Nr 3 mieszczącą się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

W celu zapewnienia optymalnego dostępu do usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, od roku 2013 wdrażane są zmiany organizacyjne polegające na modyfikacji obszarów Miasta obsługiwanych przez poszczególne Filie.

Kształt projektowanych zmian wynika bezpośrednio z liczebności populacji poszczególnych dzielnic, tendencji przyrostu bądź spadku liczby mieszkańców i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przed zmianami największa Filia obejmowała działaniami cztery dzielnice realizując pomoc w formie świadczeń przyznanych decyzją administracyjną dla około 2 100 rodzin w tym 4 700 osób w rodzinach, natomiast najmniejsza Filia - obejmowała działaniami jedną dzielnicę realizując pomoc dla około 880 rodzin w tym 1 600 osób w rodzinach. Zrównoważenie w zakresie liczby biorców świadczeń umożliwi optymalne organizowanie różnorodnych działań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw oraz zadań wynikających z uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w środowisku.

Czytaj dalej

30 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że dnia 30 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II „semestr letni” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W obecnej chwili Ośrodek nie dysponuje pełną kwotą, która wystarczyłaby na zaspokojenie zgłoszonych potrzeb we wszystkich złożonych wnioskach. W związku z tym przyznawanie dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym rozpocznie się po otrzymaniu odpowiedzi ze strony Małopolskiego Oddziału PFRON dotyczącej ewentualnego zwiększenia środków.

Wszystkich Beneficjentów Modułu II prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na realizację dofinansowania – niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji rozpocznie się podpisywanie umów.

Czytaj dalej