• Aktualny czas środa, 23 lipca 2014
  • Imieniny: Apolinaria, Apolinary, Bogna, Joanna,
  • Żelisław

Współpraca MOPS z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach umowy o współpracy z Ośrodkiem Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach realizował wspólnie projekt pt. „Współpraca międzynarodowa służb społecznych”. Partnerem w tym przedsięwzięciu było również miasto Stara Lubovna ze Słowacji. Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród partnerów z Polski, Czech i Słowacji, na temat pomocy rodzinom z dziećmi. Azylový dům pro ženy matky s dětmi uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji projektu w Krakowie, dwukrotnie gościła grupa pracowników z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. z Vsetín. W grudniu 2012 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa polsko-czeskie seminarium na temat „Zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi”, a we wrześniu 2013 roku goście z Czech uczestniczyli w polsko-czeskich warsztatach na temat pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi. W trakcie pobytu w Krakowie delegacja z Czech zapoznała się również z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego SIEMACHA Spot w Centrum Rozwoju Com-Com Zone, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Domu Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej. Goście z Czech zapoznali się również z działalnością Programu Aktywności Lokalnej SIEMASZKI „Sami dla Siebie”.

Czytaj dalej

Rodzinne pływanie 2014

Gmina Miejska Kraków i Ośrodek Sportu i Rekreacji „ KOLNA” zapraszają mieszkańców Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania odbywające się ramach kampanii „ Kraków stawia na rodzinę ”. Honorowy patronat nad kampanią tradycyjnie objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Główną ideą akcji „Rodzinne pływanie” jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia.

„Rodzinne pływanie” skierowane jest do krakowskich rodzin zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora.  W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj.: 2 rodziców i 3 dzieci (od 5 do 16 roku życia) . Warunkiem wzięcia udziału w programie będzie wypełnienie ankiety dostępnej na miejscu. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona i o wzięciu udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Podziękowania dla Pana Piotra Pasternaka i Centrum Kształcenia Praktycznego

Pan Piotr Pasternak - Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego z ul. Wesele oraz uczniowie otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego podziękowania w formie dyplomów za prowadzoną działalność filantropijną. Za działalność na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie dziękowała również Dyrektor MOPS, Pani Józefa Grodecka.

Pan Dyrektor Piotr Pasternak został przedstawiony przez MOPS jako kandydat do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2013. Pan Pasternak z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie współpracuje od 2005 roku. Wówczas MOPS rozpoczął realizację projektu „Trzy Kolory” i do współpracy przy projekcie zaprosił Centrum Kształcenia Praktycznego. Efektem osobistego zaangażowania w realizację Projektu Pana Dyrektora jest 19 wyremontowanych mieszkań ubogich mieszkańców Krakowa. Remonty przeprowadzało 90 uczniów pod opieką merytoryczną i przy udziale Pana Dyrektora Pasternaka. Zrozumienie, przychylność i profesjonalizm Pana Piotra Pasternaka była przykładem dla wszystkich uczniów Centrum, którzy za jego przykładem dołożyli starań, aby mieszkania najbardziej potrzebujących zostały wyremontowane, odświeżone i zyskały estetyczny wygląd. Dzięki pracy Pana Dyrektora i uczniów Centrum, znacznie podniósł się standard życia 19 najuboższych rodzin, objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Czytaj dalej

Czary Mary IV

W ramach  doraźnego projektu „Czary Mary IV” czternaścioro dzieci w wieku 3 - 12 lat spotkało się z  Tygryskiem Lelonem, w plenerze przy budynku,  w którym mieści się Filia nr3. Najpierw wolontariusze ze Stowarzyszenia  „Daleko Więcej” przeczytali bajkę dzieciom, a następnie urządzili zabawy na świeżym powietrzu m.in.: wykorzystując chustę Klanza. Dzieci uczyły się też zawijania baloników tworząc z nich różne postacie zwierząt.  Udział w projekcie przyniósł maluchom sporo frajdy i satysfakcji z samodzielnego wykonania przestrzennych zwierzaków. Znakomita współpraca oraz dużo śmiechu podczas wykonywanych zadań ucieszyła wolontariuszy i organizatorów spotkania.

Czytaj dalej

Bawmy się, uczmy się

„Bawmy się, uczmy się” to projekt socjalny, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 6 w Krakowie. Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym (szkoła podstawowa oraz I klasa gimnazjum). Jego celem jest wzmocnienie zdolności rodzin w pełnieniu funkcji edukacyjnej, poprzez stworzenie warunków dzieciom oraz ich rodzicom do poznania wybranych grup zawodowych w ich naturalnym miejscu pracy oraz stworzenie możliwości na rozpoznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz właściwe ich motywowanie do podejmowania działań związanych z ich przyszłą edukacją i ścieżką zawodową.

Czytaj dalej