• Aktualny czas sobota, 28 marca 2015
  • Imieniny: Aniela, Antoni, Jan, Joanna, Kastor,
  • Krzesisław, Renata

Ważne dla niepełnosprawnego studenta!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokumenty pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. W związku z tym zapraszamy niepełnosprawnych studentów do składania wniosków w ramach programu w Module II, w zakresie dofinansowania semestru letniego 2014/2015. W ramach dofinansowania w Module II można uzyskać pomoc do opłaty czesnego oraz uzyskać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Z pomocy mogą skorzystać studenci, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczą się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Więcej informacji - w Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 tel. 12 616 54 08. Pełna treść procedury oraz wniosek są dostępne pod linkiem http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-51

Czytaj dalej

Rodzicu, jeśli wychowujesz niepełnosprawne dziecko, skorzystaj ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgłoś się do MOPS w Krakowie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko do korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z usług mogą skorzystać rodziny zamieszkałe w Krakowie, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Pomoc adresowana jest do rodzin z dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do rodzin z dziećmi do 25 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem tej formy wsparcia jest zniwelowanie negatywnego wpływu niepełnosprawności dziecka na kształtowanie relacji pomiędzy członkami rodziny oraz na funkcjonowanie rodziny w otoczeniu społecznym.

Czytaj dalej

Ważne spotkanie

4 marca w Sali Okna Papieskiego w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Krakowie odbyło się spotkanie z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Uczestnikami spotkania były rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione i wychowujące się w nich dzieci oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ksiądz Kardynał bardzo szybko znalazł wspólny język z najmłodszymi, którzy z wielkim przejęciem rozmawiali z Jego Eminencją i prezentowali przygotowane dla Niego prace plastyczne. Kardynał udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa, podkreśli też, jak ważną rolę pełnią rodziny zastępcze. Spotkanie było dla uczestników wielkim przeżyciem i mają nadzieję na dalsze spotkania z Kardynałem.

Czytaj dalej

Stop Przemocy

5 marca, o godzinie 12.00 przy sygnale trąbki z Wieży Mariackiej wyruszył korowód dzieci, które niosąc transparenty i kolorowe baloniki oraz skandując „Stop Przemocy” chciały zwrócić mieszkańcom Krakowa uwagę  na zjawisko występowania przemocy.  W przemarszu ulicą Floriańską, wokół Rynku Głównego aż pod pomnik Adama Mickiewicza  uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 22 oraz dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego.  Happening odbył się po raz drugi; tegoroczny zorganizowany był w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filię  Nr 6  projektu socjalnego „Łatwiej krzywdzić, trudniej uszczęśliwiać”. Jego  celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania, rozumienia i reagowania na zjawisko przemocy. W ramach realizacji projektu podejmowane  są także działania  profilaktyczne wśród uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych w formie warsztatów edukacyjnych.

Czytaj dalej

Bawmy się, uczmy się

W ramach realizowanego przez MOPS F6 projektu socjalnego „Bawmy się, uczmy się” odbyły się kolejne spotkania, podczas których dzieci miały możliwość poznania nowych zawodów i zdobycia nowych doświadczeń. Odwiedziły „Pepez Pizzę” mieszczącą się przy ul. Księcia Józefa 91, gdzie dowiedziały się na czym polega praca w restauracji, poznały zasady jej prowadzenia  oraz mogły samodzielnie przygotować pizzę dla siebie, którą następnie z dużym smakiem zjadły.

Kolejnym wydarzeniem był udział w grze logicznej pt. „Jaki konflikt spowodował wyginięcie ¼ ludzkości”, która odbyła się w Domu Zwierzynieckim – Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dzieci najpierw oglądnęły dwa filmy tematyczne, a następnie odpowiadały na bardzo trudne pytania z historii. Konkurs wygrał Michał Orczyk. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Czytaj dalej