• Aktualny czas niedziela, 25 czerwca 2017
  • Imieniny: Antyd, Dorota, Eulogiusz, Febron,
  • Febronia, Fiebrosław, Prosper, Tolisława,
  • Wilhelm, Łucja

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej

Projekt socjalny zrealizowany w formie Gry Miejskie- „Włącz się do Gry”

W dniu 8.06.2017 roku  pracownicy socjalni Filii Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowali projekt socjalny -”Włącz się do gry”, skierowany między innymi. do osób chorujących psychicznie, starszych i niepełnosprawnych zagrożonych  wykluczeniem społecznym mieszkańców Dzielnic V, VIVII.

Założeniem projektu było przekonanie, że możliwości intelektualne człowieka są niezależne od wieku oraz stopnia niepełnosprawności i mogą trwać na zadowalającym poziomie, pomimo obiektywnych przeszkód i ograniczeń. Zorganizowanie gry miejskiej w historycznych i magicznym miejscu Krakowa jakim jest Kazimierz miało walor edukacyjny, pozwoliło na lepsze poznanie własnego miasta, integrację osób uczestniczących w przedsięwzięciu, wspólne działanie w zespołach  oraz pozwoli nam zaobserwować procesy grupowe zachodzące między uczestnikami.

Projekt został realizowany w formie gry miejskiej przeprowadzonej zgodnie ze scenariuszem odpowiadającym zainteresowaniom uczestników.

Czytaj dalej

Górska wycieczka

W dniach 11 - 12 czerwca 2017 roku Fundacja NA START  im. Basi German zorganizowała wyjazd dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i dzieci z rodzin będących pod opieką  Fili nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W pierwszym dniu wycieczki dzieci przeszły  Doliną Chochołowską najdłuższą  i największą doliną w polskich Tatrach. 

Przy kaplicy na Polanie Chochołowskie uczestnicy wyjazdu mogli poznać  dzięki przewodniczce tatrzańskiej pani Klaudii Tasz j twórczość księdza Józefa Tischnera. Niezapomnianych wrażeń młodszym uczestnikom wycieczki dostarczył nocleg w schronisku. W drugim dniu wycieczki dzieci weszły na szczyt Grześ tj.  1653 m.n.p.m  gdzie podziwiały  rozległy widok na szczyty Tatr Zachodnich. Pogoda dopisała - piękno górskich krajobrazów i wysiłek fizyczny wprawiły wszystkich w dobry nastrój.

Bardzo dziękujemy za niezapomniane przeżycia!!!

Czytaj dalej

Piknik w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6

W dniu 22 czerwca 2017 roku w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 odbędzie się organizowany po raz 14 przez DPS i działające przy nim Stowarzyszenie „Być” Piknik Świętojański  „W klimacie Robin Hood’a i facetów w rajtuzach”. Tegoroczna impreza przeniesie nas do średniowiecznych czasów, które charakteryzowały niebezpieczeństwa, przygody, pojedynki, walka z niesprawiedliwością.

Zabawa rozpocznie się o godzinie 11.00. W pierwszej części spotkania w ramach występów artystycznych będzie można posłuchać przebojów lat 60 i 70 „ Autostopem z Marylką”, występy dzieci z przedszkoli oraz Cheerleaders Sweet Hearts. Gwiazdą części przedpołudniowej  będzie o 12.30 Andrzej Rybiński ze swoimi największymi przebojami.

Czytaj dalej

Piękni na lato

Salon Urody Mona z Krakowa przy ul. Borsuczej 12 to kolejna firma, która postanowiła sprawić radość podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Tym razem do fryzjerskich metamorfoz zostali zaproszeni seniorzy którzy uczestniczą w zajęciach Klubu Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”. Dzięki uprzejmości właścielki salonu pani Moniki Reguckiej w sumie ośmioro seniorów skorzystało z usług fryzjerskich.

Czytaj dalej