• Aktualny czas piątek, 24 marca 2017
 • Imieniny: Ademar, Bertrada, Dziersława,
 • Dzierżysława, Gabriel, Marek, Markusław, Sewer,
 • Sofroniusz, Szymon

Centrum Integracji Społecznej - reintegracja zawodowa i społeczna osób

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Celem działania Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób, realizowana poprzez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Czytaj dalej

Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Matio - Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę będą prowadzić od 1 marca Miejskie Centrum Informacji Społecznej przy al. Daszyńskiego 22, oferujące mieszkańcom kompleksową pomoc i wsparcie.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej dla krakowskich rodzin rozpocznie działalność w lokalu przy al. Daszyńskiego 22. To miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Krakowa potrzebujący profesjonalnej porady czy informacji w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, będzie ją mógł otrzymać, oszczędzając czas na własne poszukiwania.

Czytaj dalej

„Aktywny Samorząd” w 2017 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ustalił następujące terminy naboru wniosków dla Beneficjentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

 1. Moduł I, Obszar C zad. 2, zad. 3 i zad. 4 – od 01.04.2017 do 31.07.2017 r.;
 2. Moduł I, Obszar A zad. 1 i 2, Obszar D – od 01.05.2017 do 30.08.2017 r.;
 3. Moduł I, Obszar B zad. 1 i 2 – od 01.06.2017 do 31.07.2017 r.;
 4. Moduł II semestr letni 2016/2017 – od 27.02.2017 do 30.03.2017 r.;
 5. Moduł II semestr zimowy 2017/2018 – od 01.08.2017 do 10.10.2017 r.

Czytaj dalej