• Aktualny czas niedziela, 24 lipca 2016
  • Imieniny: Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
  • Olga, Wojciecha

Projekt aktywizacji zawodowej dla niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia

Galicyjskie Centrum Edukacji zaprasza do udziału projekcie aktywizacji zawodowej niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia, mieszkanek Krakowa.

Projekt ma charakter prospołeczny i niekomercyjny przeznaczony dla bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a w efekcie znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestniczki mają okazję otrzymywać:

- wsparcie psychologiczno  – zawodowe,

- szkolenia zawodowe z uzyskaniem certyfikatu,

- trzy miesięczne staże zawodowe w firmach,

- wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Czytaj dalej

„Czas na angielski - angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów".

Informujemy, że od 1 czerwca do 31 października 2016 roku Akademia Pełni Życia przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, będzie realizować projekt “Czas na angielski - angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 tego roku życia z terenu Małopolski.

Celem projektu jest stymulowanie i wsparcie seniorów z województwa Małopolskiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej w obrębie nauki języka angielskiego, a poprzez to lepsze włączenie tej grupy wiekowej w społeczeństwo europejskie, przełamywanie barier i lęków związanych z posługiwaniem się językiem obcym i podróżowaniem.

Czytaj dalej

Otwarcie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków

29 czerwca 2016 roku Andrzej Kulig Zastępca Prezydent Miasta Krakowa ds. Polityki społecznej, Kultury i Promocji  Miasta  otworzył mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Zamieszka w nim 6 wychowanków. Lokal składający się z czterech pokoi został wyremontowany ze środków Gminy. Mieszkanie będzie prowadzone przez Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Nowa Droga”.

Rozwijanie systemu wsparcia dla osób opuszczających pieczę zastępczą jest spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętą dla Krakowa na najbliższe lata oraz założeniami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Czytaj dalej

Festyn „Dbajmy o zdrowie”

Już po raz drugi Filia Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosiła beneficjentów na festyn pn. „Dbajmy o zdrowie II” zorganizowany we współpracy ze Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz Lunch barem Awokado. Festyn odbył się 24.06.2016 roku przy ul. Prądnickiej 10.

Istotą projektu było propagowanie sposobów dbania o zdrowie oraz środowisko i zachęcenie beneficjentów do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, mimo trudności  z jakim zmagają się w życiu codziennym.

W ramach projektu odbyły się warsztaty relaksacyjne, prelekcja na temat wpływu stresu na życie człowieka, pokaz ćwiczeń zachęcających do aktywności fizycznej, prelekcje na temat higieny jamy ustnej, postawy proekologicznej, poszerzająca wiedzę na temat prawidłowego segregowania śmieci. Odbyły się również warsztaty kulinarne w trakcie których uczestnicy nauczyli się przygotowywać jarskie leczo oraz zdrowe pyszne koktajle.

Czytaj dalej

„Działaj z nami - seniorami!” - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów. Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do konkursu trwa do 15 lipca bieżącego rok

Czytaj dalej