• Aktualny czas czwartek, 17 kwietnia 2014
  • Imieniny: Anicet, Aniceta, Innocenty, Izydora,
  • Jakub, Józef, Klara, Radociech, Robert, Stefan

Spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014–2020

1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa oraz członkowie organizacji społecznych. W trakcie spotkania wyłonione zostały priorytety w obrębie dziedzin planowania strategicznego oraz dokonana została analiza dotycząca roli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Kolejnym etapem prac będzie określenie rezultatów, przedsięwzięć do realizacji (działań), ram finansowych (budżetu), zasad wdrażania oraz zagregowanych wskaźników monitorowania.

application/pdf iconPrezentacja

application/pdf iconProtokół

Czytaj dalej

Rodzina z pasją

27 marca pracownicy Filii nr 1 zrealizowali projekt „Rodzina z pasją”. W ramach projektu zaplanowano dla rodzin z dziećmi jednodniowy wyjazd do Warszawy. Celem wyjazdu było  wspólne spędzenie czasu w sposób atrakcyjny i wartościowy, a przez to – kształtowanie dobrych relacji rodzinnych. Uczestnicy projektu zwiedzili Pałac Kultury i Nauki, mieli możliwość podziwiania panoramy Warszawy z tarasu widokowego znajdującego się na trzydziestym piętrze budynku. Spacerem, ulicami Chmielną, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, wycieczka dotarła do Zamku Królewskiego. Rodzice i dzieci podziwiali bogactwo i piękno eksponatów. Wykonano wiele pamiątkowych zdjęć, aby uwiecznić ważne obiekty historyczne i turystyczne oraz mieć osobistą pamiątkę z tego dnia. Punktem programu była też podróż metrem do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególnie na dzieciach duże wrażenie wywarła wizyta w WOŚP i spotkanie z Jerzym Owsiakiem. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakaty, serduszka i  naklejki, a także dyplom z dedykacją Jerzego Owsiaka.

Czytaj dalej

Opracowywanie programu sektorowego w dziedzinie planowania strategicznego „Program pomocy społecznej w zakresie bezdomności”

24 marca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu sektorowego w zakresie wspierania osób bezdomnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu roboczego powołanego zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 3204/2013 z dn. 6.11.2013 r. w sprawie organizacji prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. Program pomocy społecznej w zakresie wspierania osób bezdomnych jest jedną z dziedzin planowania strategicznego w perspektywie lat 2014-2020, a jego elementy zostaną wykorzystane w procesie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę problemową bezdomności, uwzględniając w szczególności przyczyny bezdomności oraz ograniczenia w usamodzielnianiu się osób bezdomnych. Do sporządzenia analizy wykorzystano schemat „drzewa problemów”, wskazując główne obszary problemowe oraz ich przyczyny i skutki (w załączeniu wynik prac zespołu).

W trakcie kolejnych spotkań opracowana zostanie analiza SWOT, określone zostaną cele, działania, oraz zasady wdrażania i monitorowania programu sektorowego.

Czytaj dalej

Program Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia”

Podczas konferencji „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+”, która odbyła się w ramach Małopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej Program Aktywności Lokalnej  „Stworzyć miejsce do życia” otrzymał dyplom z podziękowaniami za z pomoc i wsparcie przy realizacji działań związanych z edukacją cyfrową pokolenia 50+. Podziękowania odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana  Romana Ciepieli oraz Prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Pana Krzysztofa Głomba. Uroczystość odbyła się 28 marca 2014 roku w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56.

Program Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia” działa przy Rynku Podgórskim 12/5. Od 2012 roku w ramach działań aktywizujących skierowanych do osób starszych, w Programie prowadzone były warsztaty komputerowe.  Cykl zajęć dla seniorów obejmował naukę podstaw obsługi komputera; zajęcia prowadzili wolontariusze rekrutowani specjalnie do tego zadania. W 2013 roku PAL nawiązał współpracę z Latarnikami Polski Cyfrowej z projektu Polska Cyfrowa równych szans.

Czytaj dalej

Prace nad programem sektorowym w dziedzinie planowania strategicznego „Programy pomocy społecznej w zakresie ubóstwa”

24 marca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu sektorowego w zakresie ograniczania ubóstwa. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu roboczego powołanego zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 3204/2013 z dn. 6.11.2013 r.  w sprawie organizacji prac na opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. Program pomocy społecznej w zakresie ograniczania ubóstwa jest jedną z dziedzin planowania strategicznego w perspektywie lat 2014-2020, a jego elementy zostaną wykorzystane w procesie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono sposób konstruowania programu sektorowego oraz dokonano interpretacji danych statystycznych w kontekście wielowymiarowości analizowanego zjawiska. Omówiono także działania podejmowane dotychczas w Gminie Miejskiej Kraków w obszarze ograniczania ubóstwa oraz zidentyfikowano problemy społeczne, wokół których  projektowane będą szczegółowe działania.

Czytaj dalej