• Aktualny czas poniedziałek, 29 sierpnia 2016
  • Imieniny: Flora, Jan, Mederyk, Mederyka, Racibor,
  • Sabina

Nie żyje kardynał Franciszek Macharski

http://krakow.pl/aktualnosci/201032,26,komunikat,nie_zyje_kardynal_franciszek_macharski.html

Duchowny trafił do szpitala w niedzielę 12 czerwca. Kardynał przewrócił się podczas spaceru i złamał kręgosłup. Tego samego dnia kardynał Stanisław Dziwisz udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych.
 
Podczas Światowych Dni Młodzieży doszło do nieplanowanej wcześniej wizyty papieża Franciszka, który odwiedził nieprzytomnego kardynała Macharskiego, pobłogosławił go i pomodlił się.
 
Pogrzeb kardynała na Wawelu, gdzie zostanie on pochowany, zaplanowano na piątek o godz. 11:00. Dzień wcześniej, wieczorem, poprowadzony zostanie kondukt żałobny.
 
- Bóg powołał go do siebie w Roku Miłosierdzia. Całe Jego życie, a szczególnie biskupią służbę, koncentrował wokół tajemnicy Miłosierdzia Bożego.  Jego biskupie zawołanie “Jezu, ufam Tobie”, było treścią Jego życia wewnętrznego, jednym z głównych tematów posługi słowa i światłem w biskupim posługiwaniu, szczególnie w trosce o chorych, biednych, zagubionych moralnie, samotnych. - napisał kard. Stanisław Dziwisz.
Czytaj dalej

Bądźmy wrażliwi! Kampania przeciw przemocy w rodzinie

W Polsce od 1 sierpnia 2010 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci oraz zakaz stosowania innych form przemocy. Ponadto w innych obowiązujących aktach prawa polskiego i międzynarodowego m.in. Konstytucji Rzeczpospolitej, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyraźnie został wskazany zakaz bicia dzieci:

Czytaj dalej

Nabór na asystentów osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania, które powinien spełniać asystent osoby niepełnosprawnej:

Czytaj dalej

Piknik Rodzinny

Filia Nr 5 MOPS w dniu 2 lipca 2016 r. zrealizowała projekt socjalny pn. „Piknik Rodzinny”, który odbył się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego – Towarzystwo Salezjańskie ul. Tyniecka 39. Projekt był adresowany do 30 dzieci wraz z rodzicami z rodzin objętych pomocą MOPS - na spotkanie przybyło 15 dzieci wraz z rodzicami. Celem głównym projektu było kształtowanie prawidłowych postaw rodzinnych i społecznych poprzez wdrażanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego oddziaływujących na rozwój intelektualny dzieci.

Czytaj dalej

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Trwa nabór uczestników do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

W projekcie może wziąć udział  30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących w województwie małopolskim.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej