• Aktualny czas sobota, 28 lutego 2015
  • Imieniny: August, Falibog, Józef, Makary, Nadbor,
  • Roman, Stanisław

Schronienie dla bezdomnych

Zgromadzenie Braci Albertynów uruchomiło nową Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Skawińskiej 6. Noclegownia będzie funkcjonowała do 7 kwietnia 2015r. przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 19 do 7 rano. Zapewnia 40 miejsc, 2 posiłki oraz możliwość dokonania zabiegów higienicznych. Do placówki mogą być przyjmowane osoby dowożone przez Straż Miejską i Policję.

W Krakowie działają w okresie zimowym następujące miejsca interwencyjnego schronienia dla osób bezdomnych:

  1. Ogrzewalnia przy ul św. Stanisława 12 – placówka koedukacyjna, przyjmująca również osoby pod wpływem alkoholu, czynna w godzinach 19:00 do 7:00, tel: 660 660 830.
  2. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a – placówka dla mężczyzn, w okresie zimowym przyjęcia całodobowo, tel. 12 684 03 24.
  3. Ogrzewalnia dla kobiet przy  os. Krakowiaków 46 - placówka dla kobiet, czynna w godzinach 19:00 do 7:00, tel: 12 425 81 70.
  4. Ogrzewalnia na ul. Rozrywki 1 - placówka koedukacyjna, przeznaczona dla osób pod wpływem alkoholu, czynna w godzinach 20:00 do 8:00, tel: 12 411 41 21.

Czytaj dalej

Podaruj komuś święta

W dniu 20 grudnia zrealizowano doraźny projekt socjalny „Podaruj komuś święta” zorganizowany przez Filię 3 MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Daleko Więcej”. Rozdane zostały paczki świąteczne dla rodzin i  osób najbardziej potrzebujących, mających problemy z poruszaniem się, często nie opuszczających własnego mieszkania. Łącznie projektem zostało objętych jedenaście rodziny zamieszkałych na terenie Fili Nr 3.  Zawartość paczek zawierała środki czystości tj. proszki do prania, płyny do kąpieli, żele do mycia, pościel, ręczniki, a dla najmłodszych zabawki, ubrania oraz słodycze i produkty spożywcze niezbędne do przygotowania świąt.

Czytaj dalej

Paczki żywnościowe dla potrzebujących – ważne dla osób, które nie korzystają z pomocy MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że do końca stycznia osoby samotne, których dochód nie przekracza 813 zł oraz osoby w rodzinach, których dochód nie przekracza 684 zł na osobę mogą skorzystać z pomocy żywnościowej wydawanej w formie paczek żywnościowych. Pomoc jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z MOPS, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. MOPS zachęca osoby, które nie korzystają z pomocy, ale spełniają kryterium dochodowe do zgłaszania się - skierowania wydawane są przez wszystkie Filie Ośrodka. Na skierowaniach zaznaczona jest organizacja, do której należy się zgłosić po odbiór paczek żywnościowych. Pomoc wydawana jest do końca stycznia.

Czytaj dalej

Przyjaciele w Nowym Sączu

W ramach projektu socjalnego „Przyjaciele” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filii Nr 9 zorganizował dwudniową wizytę studyjną do Nowego Sącza. W ramach wizyty przewidziano spotkanie z przedstawicielami grupy wsparcia Fundacji Silver Economy z Nowego Sącza, zwiedzanie Nowego Sącza i Krynicy oraz warsztaty wspólnego przygotowywania posiłków.

Podczas wyjazdu uczestnicy poza nową wiedzą, nawiązali relacje między sobą oraz poznanymi w  Nowym Sączu  osobami. Wspólnie spędzony czas był okazją do dyskusji na temat problemów i potrzeb członków grupy, dialogu pomiędzy uczestnikami, wymiany poglądów, refleksji ze spotkania oraz budowania planu działań na następne miesiące pracy.

Czytaj dalej

Zadzwoń! Nie bądź obojętny na los bezdomnych

W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub Straż Miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Wykaz miejsc noclegowych w Krakowie oraz placówek, gdzie można skorzystać z ciepłego posiłku lub innej formy pomocy znajduje się na stronie http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2014/11/pomoc-dla-osob-bezdomnych

Czytaj dalej