• Aktualny czas środa, 1 czerwca 2016
  • Imieniny: Alfons, Bernard, Eunika, Felin, Felina,
  • Fortunat, Ischyrion, Jakub, Juwencja, Juwencjusz,
  • Konrad, Magdalena, Symeon, Świętopełk

Otwarcie wystawy malarskiej „Między niebem a ziemią”

W dniu 19 maja 2016 roku o godzinie 10:30 w Małopolskim Centrum Informacji Turystycznej Kraków, ul. Powiśle 11 odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Prac Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krakowie przez Pana Andrzeja Kuliga Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta..

Czytaj dalej

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Gmina Miejska Kraków przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) prowadzące działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Czytaj dalej

Podgórscy Czarodzieje czarują.

Kolejny raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13 w dniu 14.05.2016r zrealizował etap projektu socjalnego skierowanego do dzieci niepełnosprawnych „Czarodzieje z Podgórza”.

W warsztatach cyrkowych prowadzonych przez Panią Olę Barczyk i Tadeusza Dylawerskiego wzięły udział dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami zamieszkałymi w dzielnicy Podgórze. W trakcie prowadzonych zajęć w formie zabawy uczestnicy poznali elementy żonglerki, ekwilibrystyki, chodzenia na szczudłach, pantomimy.

Czytaj dalej

Nowy Klub Rodziców przy ulicy Dąbrówki

W najbliższy czwartek 19 maja 2016 roku o godzinie 9:30 przy ul. Dąbrówki 7/4 rusza kolejny Klub Rodziców działający w ramach Programu Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Klub Rodziców to miejsce spotkań zarówno dla tych , którzy już są rodzicami i tych, którzy planują założenie rodziny. Uczestnicy spotkań mogą korzystać z fachowego poradnictwa specjalistów z różnych dziedzin np. psychologii, pedagogiki, dietetyki, logopedii, a także zgłoszonych przez samych uczestników.

Czytaj dalej

XIII edycja konkursu ofert Programu Pomocy Lokatorom

Urząd Miasta Krakowa zaprasza osoby, które spełniają kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych do złożenia oferty w ramach Programu Pomocy Lokatorom. Termin składania ofert trwa od 9 maja 2016 roku do 13 czerwca 2016. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.krakow.pl, a także pod numerami telefonu 12 616 82 15, 12 616 84 04, 12 616 82 24, 12 616 82 25, 12 616 82 27, 12 616 82 44 ( w godzinach pracy Urzędu) oraz siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul.

Czytaj dalej