• Aktualny czas niedziela, 5 lipca 2015
  • Imieniny: Antoni, Bartłomiej, Filomena, Jakub,
  • Marta, Michał, Przybywoj, Trofima, Wilhelm, Zoe

Filantrop Roku A.D. 2014

Ksiądz Jan Seremak z Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, Stanisław Sitko – założyciel Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz Fundacja Tesco Dzieciom zostali laureatami XV, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli w 29 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Innym filantropom zgłoszonym do konkursu, którzy nie otrzymali berła, podziękowano za prowadzoną działalność filantropijną i wręczono pamiątkowe dyplomy. Podziękowania otrzymał również kandydat zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - IKEA Kraków. Współpraca MOPS z IKEA rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy IKEA odpowiedziała na apel o pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze – rodzina otrzymała wówczas w prezencie wyposażenie domu – od sztućców - po meble. Od tamtego czasu, każdego roku pracownicy IKEA odpowiadają na istniejące, wskazane przez pracowników Ośrodka potrzeby. Nigdy nie odmówili wsparcia, gdy potrzebna była pomoc w organizowaniu i urządzaniu nowych placówek dla dzieci lub wsparcia imprez organizowanych z myślą o krakowskich rodzinach zastępczych lub wielodzietnych. Każde zadanie wykonują z sercem, angażując się od samego początku do zakończenia prac. Każdy szczegół ma dla nich znaczenie – widać staranność i dbałość o to, by dar, jaki ofiarowują dzieciom był estetyczny, funkcjonalny i wysokiej jakości, ale przede wszystkim – by podobał się dzieciom. Wszyscy pracownicy, zaangażowani w urządzanie nowych i pięknych miejsc dla dzieci, okazują wrażliwość i zrozumienie dla szczególnych sytuacji, związanych z pomocą społeczną.

Czytaj dalej

Ważne dla mieszkańców Dzielnicy XI i XII – nowa siedziba Filii nr 8 MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 20.07.2015 roku zmienia się siedziba Filii Nr 8 MOPS w Krakowie. Nowa siedziba Filii Nr 8 mieścić się będzie pod adresem ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), 30-664 Kraków.

Dotychczasowe numery telefonów, faksu i adres e-mailowe pozostają bez zmian. Jedynie w związku z czynnościami technicznymi dotyczącymi zmiany siedziby Filii w dniach 17.07.2015 – 23.07.2015 może nastąpić chwilowa przerwa w realizacji usług telefonii stacjonarnej. W związku z tym, MOPS podaje numery telefonów komórkowych, pod którymi można skontaktować się z Filią nr 8:

Sekretariat

668 250 332, 660 660 770

Zespół Informacji i Obsługi

668 250 332, 660 660 770

Zespół Problemowy ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych

668 260 929, 660 637 801

Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

660 637 799, 660 637 797

Czytaj dalej

O wakacjach

Placówki wsparcia dziennego, Programy Aktywności Lokalnej zapraszają do spędzania wakacyjnego czasu razem z nimi.

Dzieci z rodzin objętych pomocą Filii nr 7 MOPS jeszcze przed rozpoczęciem wakacji będą uczestniczyć w spotkaniu z cyklu „Bezpieczna Woda”. Poza spotkaniem z przedstawicielami Straży Pożarnej, przewidziane są też zajęcia edukacyjne i warsztatowe na temat bezpiecznego zachowania w okolicach zbiorników wodnych. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na zagrożenia, z którymi mogą się spotkać spędzając wakacje nad wodą i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas poprzednich spotkań.

Przez całe wakacje na różnorodne zajęcia integrujące społeczność lokalną, zapraszają Programy Aktywności Lokalnej (link). Będą „kobiece wieczorki filmowe”, warsztaty edukacyjno-rozwojowe – klub malucha, zajęcia plastyczne, warsztaty twórczości, spotkania mieszkańców przy grillu, zajęcia sportowe dla młodzieży i wspólne wycieczki do ciekawych miejsc w Krakowie. Adresy Programów znaleźć można na stronie internetowej MOPS.

Dzieci, które nie wyjeżdżają z Krakowa na wakacje, mogą spędzać czas w 33 placówkach wsparcia dziennego (adresy placówek)link. W placówkach jest blisko 2 tysiące miejsc dla dzieci i młodzieży. Placówki funkcjonują przez całe wakacje, we wszystkie dni robocze i każda ma ciekawą ofertę organizowania czasu wolnego dla dzieci. Wychowankowie placówek, którzy uczęszczają na zajęcia w placówkach w roku szkolnym będą uczestniczyć również w wycieczkach i koloniach organizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące świetlice.

Czytaj dalej

Nowe zasady dofinansowania do opłat za ogrzewanie

Przyjęty 20 listopada 2013 r. przez Radę Miasta Krakowa Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych będzie miał nowe zasady – jeszcze korzystniejsze i prostsze. Warto skorzystać!

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa, który został skierowany na sesję w dniu 24 czerwca 2015 r., wprowadza zmiany, które mają uprościć procedury i poszerzyć kryteria uprawniające do skorzystania z dopłat, a przez to poszerzyć grupę odbiorców programu. Najistotniejsze zmiany w Programie, ujęte w projekcie uchwały (w stosunku do jego obecnego brzmienia) to przede wszystkim:

- podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc

- jednorazowa wypłata pomocy

- nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy - sytuacja osoby będzie ustalana w oparciu o przedkładane dokumenty

- możliwość kontroli dokonywana przez Wydział Kształtowania Środowiska, przeprowadzana  celem ustalenia rzeczywistej zmiany źródła ogrzewania – w przypadku  przeprowadzenia trwałej zmiany ogrzewania poza Programem PONE.

Czytaj dalej

Seniorzy powitali lato

20 czerwca 2015r. w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie odbył się Bal „Aktywne Lato Seniora 50+” zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodzi dla Miasta. W balu  uczestniczyło 60 seniorów korzystających z pomocy społecznej na terenie Filii nr 2 oraz seniorów korzystających z usług w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Korczaka 4 i przy ulicy Nad Sudołem 32. Razem z seniorami lato witali pracownicy Filii nr 2. Zabawę taneczną oraz karaoke poprowadził zespół muzyczny w składzie: Andrzej Walczak, Joanna Teper, Roman Kopek.

Celem tego przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja osób starszych, szczególnie tych, którym doskwiera osamotnienie, wykluczenie społeczne i kulturalne. Inicjatywa miała zachęcić do wyjścia z domu i spędzenia czasu wolnego w gronie nowych znajomych.

Czytaj dalej