• Aktualny czas czwartek, 23 października 2014
  • Imieniny: German, Giedymin, Gracjan, Gracjana,
  • Gracjanna, Ignacy, Jan, Marlena, Małogost, Roman,
  • Seweryn

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2014 – pobieranie zaliczek, wypłata pomocy, sposób rozlicznia

Uprzejmie informuję, że została przyznana dla Gminy Miejskiej Kraków dotacja na realizację  Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

application/zip iconWszystkie dokumenty w jednym archiwum

 

application/msword iconOswiadczenie o zakupie podręczników lub materiałów

application/pdf iconPismo w sprawie wypłaty zaliczek, rozliczeń

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet iconPotwierdzenie zakupu grupowego

Czytaj dalej

Active Citizens „Aktywna Społeczność”

Animatorzy Lokalni z Programu Aktywności Lokalnej „Nasze Sprawy” przy współpracy z Radą Dzielnicy IV, Klubem Seniora osiedla Azory, Szkołą Podstawową Nr 119, Przedszkolem „Kraina Uśmiechu”, Klubem „Momi Klub” serdecznie zapraszają mieszkańców Azorów w dniu 11.10.2014r. o godz. 14.00 na „Alejki Azorskie” między ulicą Jaremy i ulicą Opolską na wspólne sadzenie drzew „Aleja Głogowa”, który to mini-projekt wygrał w konkursie rewitalizacji osiedli. W/w inicjatywa będzie realizowana dzięki projektowi Active Citizens „Aktywna Społeczność” organizowanemu przez British Council we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta UMK.

Czytaj dalej

Targi Pracy „Świadomie do celu – edycja III”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w imieniu swoim i Prezydenta Miasta, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa na Targi Pracy „Świadomie do celu – edycja III”, które odbędą się 22 października 2014r. w godz. 10 - 14 w Kraków Arenie przy ul. Stanisława Lema 7.

Wydarzenie to skierowane jest w szczególności do osób, które poszukują zatrudnienia, zastanawiają się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem swojej drogi zawodowej. To doskonała okazja do zapoznania się z szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 5 ul. Praska 52 serdecznie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – na spotkanie pn. „SENIORZE - nie jesteś sam wobec przemocy”, które odbędzie się 7 października 2014r od godz.15.00 w Kubie Sportowym PODWAWELSKI przy ul. Komandosów 21.

W trakcie spotkania przedstawiciele wybranych instytucji zaprezentują zakres swoich kompetencji w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewidziano także występ artystyczny oraz poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej