• Aktualny czas czwartek, 27 kwietnia 2017
  • Imieniny: Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja,
  • Jędrzej, Kanizjusz, Marcin, Piotr, Teofil, Zyta

Podziękowania dla FIRR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego za przeprowadzenie szkolenia na temat kompleksowego wsparcia dedykowanego kobietom w ciąży, szczególnie powikłanej oraz rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenia lub nieuleczalną chorobę. Adresatami szkolenia byli asystenci rodziny realizujący zadania ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Poglądowy sposób zaprezentowania tak złożonych zagadnień, szczególne w obszarze praktycznych rozwiązań pomocy rodzinie, pozwolił asystentom nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też doskonalić ich warsztat pracy.

Szczególnie cenne okazały się wskazówki dotyczące form pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, które asystenci będą mogli wykorzystać w codziennej pracy, aby zmniejszyć skutki przeżywanych kryzysów przez rodzinę, zapewnić równe prawa i podmiotowe traktowanie osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”

W kwietniu bieżącego roku. odbyło się rozstrzygnięcie regionalnej edycji Konkursu “Barwy Wolontariatu” za rok 2016.

W konkursie I miejsce zajął dr Wiesław Kic – nauczyciel, który był rekomendowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie realizujących Programy Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia” oraz „Rybitwy”.

Kandydatura nominowanego wolontariusza zostanie przesłana do ogólnopolskiego etapu konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas finałowej Gali w Warszawie, zaplanowanej na maj 2017.

Wyróżnienie otrzymał Pan Paweł Świeżawski – uczeń liceum, realizujący wolontariat na rzecz rodziny objętej pomocą Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomagał niepełnosprawnej dziewczynie z zespołem Downa. Z uwagi na fakt, że znaczną część procesu edukacyjnego dziewczyna odbywa w trybie zajęć indywidualnych oczekiwała kontaktu z osobami młodymi. Rekomendację nadesłała rodzina niepełnosprawnej dziewczyny.

Czytaj dalej

Wyróżnienie dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w konkursie „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Uczestnictwa Osób Starszych”

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie otrzymał wyróżnienie w konkursie „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Uczestnictwa Osób Starszych”. Konkurs odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i ma na celu promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. W sposób szczególny zwracana jest uwaga na działania, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”.

Czytaj dalej

Kluby Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w działającym od marca Klubie Samopomocy Specjalistycznym odbyło się spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczył Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta. Klub został uruchomiony w ramach projektu „W sile wieku” i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym. Gmina Miejska Kraków pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn.: W sile wieku, z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Projekt realizowany jest od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2020 roku. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Dla uczestniczek i uczestników przewidziano utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówek - 1 klub samopomocy specjalistyczny oraz 4 kluby samopomocy aktywizacyjne z łączną liczbą 100 miejsc, zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów.

Czytaj dalej