• Aktualny czas środa, 31 sierpnia 2016
  • Imieniny: Albertyna, Amat, Bohdan, Paulina,
  • Prymian, Rajmund, Teodot, Świętosław

Piknik Rodzinny

Filia Nr 5 MOPS w dniu 2 lipca 2016 r. zrealizowała projekt socjalny pn. „Piknik Rodzinny”, który odbył się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego – Towarzystwo Salezjańskie ul. Tyniecka 39. Projekt był adresowany do 30 dzieci wraz z rodzicami z rodzin objętych pomocą MOPS - na spotkanie przybyło 15 dzieci wraz z rodzicami. Celem głównym projektu było kształtowanie prawidłowych postaw rodzinnych i społecznych poprzez wdrażanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego oddziaływujących na rozwój intelektualny dzieci.

Czytaj dalej

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Trwa nabór uczestników do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

W projekcie może wziąć udział  30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących w województwie małopolskim.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej

Projekt „Gotuj po hiszpańsku”

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2016. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe w Krakowie lub powiecie krakowskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji w zawodzie Kucharz.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj [at] fundacjaproaktywni [dot] pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

Czytaj dalej

„Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie zaprasza osoby w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie pn. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Aktualnie trwa rekrutacja Uczestników projektu.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2016 roku do 28 lutego 2018 roku. Liczba uczestników projektu to 40 osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy zakładają, że na koniec realizacji projektu co najmniej 42 proc. uczestników, czyli 17 osób ma uzyskać zatrudnienie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Czytaj dalej

„(prze)MOC W RODZINIE” – konkurs i wystawa

Od 2015 roku Zespół ds. Działań Lokalnych nr 4 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Radą Dzielnicy XVIII Krakowa podjął decyzje o realizacji przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym tj. zorganizowaniu konkursu plastycznego pod hasłem „(prze)MOC W RODZINIE”. Podejmowanie działanie miało na celu  uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób krzywdzonych - zarówno dorosłych jak i dzieci. Ważnym jest również aby od najwcześniejszych lat dzieci uczyły się szacunku do drugiego człowieka i rozwiązywania sporów bez agresji, aby poprzez rozmowy w domach rodzinnych dowiadywały się, iż stosowanie przemocy względem drugiego człowieka jest złe i krzywdzące. W ubiegłym roku przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Czytaj dalej