• Aktualny czas niedziela, 4 grudnia 2016
  • Imieniny: Barbara, Chrystian, Hieronim, Klemens,
  • Krystian, Melecjusz, Piotr

Życzenia Pana Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przekazał życzenia i wyrazy uznania dla pracowników systemu pomocy społecznej w Krakowie.

application/pdf iconŻyczenia

Czytaj dalej

Życzenia Dyrektora MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do złożenia podziękowań za dotychczasową pracę wszystkim pracownikom krakowskiego systemu pomocy społecznej.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, zrozumienie i wytrwałość w zmaganiu się z trudami codziennej pracy na rzecz osób potrzebujących.

Życzę Państwu wytrwałości w dążeniu do każdego obranego celu, energii w pracy oraz satysfakcji płynącej z relacji z ludźmi. Niech zawsze towarzyszy Państwu życzliwość drugiego człowieka i pogoda ducha, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

 

Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

  • art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
  • art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).

Czytaj dalej

Badania społeczne dotyczące przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Aktywnie przeciw przemocy II” współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizuje badania społeczne dotyczące przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W związku z tym, zostały zaplanowane badania ilościowe oraz jakościowe, które pozwolą poszerzyć diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków przy uwzględnieniu opinii mieszkańców Krakowa w powyższym zakresie.

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich Mieszkańców Krakowa w wieku pow. 18 lat, zarówno kobiet jak i mężczyzn, niezależnie od statusu zawodowego i materialnego, bez względu na to czy kiedykolwiek doświadczyli przemocy bądź korzystali z pomocy MOPS bądź instytucji pomagających osobom doświadczającym przemocy.

Czytaj dalej

Debata społeczna na temat profilaktyki przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa osób starszych

Komisariat Policji I w Krakowie organizuje Debatę Społeczną dotyczącą profilaktyki przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa osób starszych oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu i wyrażenia swojego zdania dotyczącego zagadnień poruszanych podczas Debaty.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 roku o godz. 11:15 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora w Krakowie ul. Krupnicza 38.

application/pdf iconPlakat

Czytaj dalej