• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Cykliczne Wyjścia do Instytucji Kultury

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej ,,Azory” zwiedzili pięć miejsc kultury w ramach cyklicznych wyjść do muzeów na terenie miasta Krakowa. Odwiedzono Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Fabryka Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Geologiczne, Muzeum Rynek Podziemny. Wspólne zwiedzanie  przyczyniło się do wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz pogłębienia zainteresowań związanych ze sztuką.

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią pomysłodawcy będą mieli szansę na sprawdzenie ich skuteczności w praktyce.

Czytaj dalej

Realizacja projektu socjalnego pn.: „Edukacja w zakresie HIV/AIDS”

Pracownicy  socjalni Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zrealizowali projekt socjalny pn.:„Edukacja w zakresie HIV/AIDS”. Założeniem projektu było uświadomienie młodzieży gimnazjalnej zagrożeń związanych z chorobą AIDS i możliwością zakażenia wirusem HIV oraz nauka tolerancji.

W ramach projektu w miesiącach maju i czerwcu 2017 r. odbyły się zajęcia profilaktyczne adresowane do około 60 uczniów III klas Gimnazjum nr 36 im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego na os. Dywizjonu 303 bl. 66.

Czytaj dalej

„Ogrody Sztuki” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6 zaprasza w dniach od 18 lipca do 20 lipca na wydarzenie pod nazwą „ Ogród Sztuki”. W wydarzeniu biorą udział mieszkańcy małopolskich placówek pomocowych. Zaproszenie na spotkania ze sztuką kierowane jest do wszystkich zainteresowanych.

W ciągu trzech dni od 10:00 będzie można wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zapoznać się z pracami mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Czytaj dalej

Pierwsze Taneczne Spotkanie Seniorów w Parku Jordana za nami!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej 13 lipca 2017 roku zorganizowali  pierwsze „Taneczne spotkanie seniorów w Parku Jordana”.  Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „W sile wieku” finansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020i. Projekt realizowany jest  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Czytaj dalej