• Aktualny czas środa, 23 kwietnia 2014
  • Imieniny: Adalbert, Gabriela, Gerard, Gerarda,
  • Helena, Jerzy, Wojciech, Wojciecha

Opracowywanie programu sektorowego w dziedzinie planowania strategicznego „Program pomocy społecznej w zakresie bezdomności”

24 marca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu sektorowego w zakresie wspierania osób bezdomnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu roboczego powołanego zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 3204/2013 z dn. 6.11.2013 r. w sprawie organizacji prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. Program pomocy społecznej w zakresie wspierania osób bezdomnych jest jedną z dziedzin planowania strategicznego w perspektywie lat 2014-2020, a jego elementy zostaną wykorzystane w procesie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę problemową bezdomności, uwzględniając w szczególności przyczyny bezdomności oraz ograniczenia w usamodzielnianiu się osób bezdomnych. Do sporządzenia analizy wykorzystano schemat „drzewa problemów”, wskazując główne obszary problemowe oraz ich przyczyny i skutki (w załączeniu wynik prac zespołu).

W trakcie kolejnych spotkań opracowana zostanie analiza SWOT, określone zostaną cele, działania, oraz zasady wdrażania i monitorowania programu sektorowego.

Czytaj dalej

Program Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia”

Podczas konferencji „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+”, która odbyła się w ramach Małopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej Program Aktywności Lokalnej  „Stworzyć miejsce do życia” otrzymał dyplom z podziękowaniami za z pomoc i wsparcie przy realizacji działań związanych z edukacją cyfrową pokolenia 50+. Podziękowania odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana  Romana Ciepieli oraz Prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Pana Krzysztofa Głomba. Uroczystość odbyła się 28 marca 2014 roku w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56.

Program Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia” działa przy Rynku Podgórskim 12/5. Od 2012 roku w ramach działań aktywizujących skierowanych do osób starszych, w Programie prowadzone były warsztaty komputerowe.  Cykl zajęć dla seniorów obejmował naukę podstaw obsługi komputera; zajęcia prowadzili wolontariusze rekrutowani specjalnie do tego zadania. W 2013 roku PAL nawiązał współpracę z Latarnikami Polski Cyfrowej z projektu Polska Cyfrowa równych szans.

Czytaj dalej

Prace nad programem sektorowym w dziedzinie planowania strategicznego „Programy pomocy społecznej w zakresie ubóstwa”

24 marca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu sektorowego w zakresie ograniczania ubóstwa. W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu roboczego powołanego zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 3204/2013 z dn. 6.11.2013 r.  w sprawie organizacji prac na opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. Program pomocy społecznej w zakresie ograniczania ubóstwa jest jedną z dziedzin planowania strategicznego w perspektywie lat 2014-2020, a jego elementy zostaną wykorzystane w procesie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono sposób konstruowania programu sektorowego oraz dokonano interpretacji danych statystycznych w kontekście wielowymiarowości analizowanego zjawiska. Omówiono także działania podejmowane dotychczas w Gminie Miejskiej Kraków w obszarze ograniczania ubóstwa oraz zidentyfikowano problemy społeczne, wokół których  projektowane będą szczegółowe działania.

Czytaj dalej

Wniosek o pomoc niepełnosprawny student prześle pocztą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zachęca niepełnosprawnych studentów do wysyłania wniosków o pomoc w ramach programu „Aktywny Samorząd” za pośrednictwem poczty. Wnioski na adres ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków nadsyłać można do 30 marca, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski przyjmowane są również na dzienniku podawczym lub w  punkcie informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.  Studiujące osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc poprzez pokrycie kosztów dotyczących m.in. opłaty za naukę (czesne), opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Aktywnego samorządu”, w ramach którego przyznawana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków PFRON. Więcej informacji w Dziale Rehabilitacji MOPS pod nr tel. 12 616 54 08. W załączeniu – wniosek o dofinansowanie dla niepełnosprawnego studenta.

application/pdf iconZałącznik nr 1 do procedury zewnętrznej nr MOPS – 51 w 2014 r.

Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny "Rodzina w obiektywie. Rodzina na sportowo”

Pasjonujesz się fotografią i sportem? Kibicujesz sukcesom najbliższych? Mieszkasz w Krakowie? Weź udział w konkursie fotograficznym „Rodzina w obiektywie. Rodzina na sportowo” – zachęca Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Główną ideą konkursu jest integracja pokoleń, wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z krakowskich rodzin.  

Konkurs organizowany przez  Gminę Miejską Kraków i  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży już po raz czwarty odbywa się w ramach kampanii “Kraków stawia na rodzinę”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

Czytaj dalej