• Aktualny czas środa, 27 lipca 2016
  • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
  • Natalia, Pantaleon, Wszebor

Festyn „Dbajmy o zdrowie”

Już po raz drugi Filia Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosiła beneficjentów na festyn pn. „Dbajmy o zdrowie II” zorganizowany we współpracy ze Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz Lunch barem Awokado. Festyn odbył się 24.06.2016 roku przy ul. Prądnickiej 10.

Istotą projektu było propagowanie sposobów dbania o zdrowie oraz środowisko i zachęcenie beneficjentów do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, mimo trudności  z jakim zmagają się w życiu codziennym.

W ramach projektu odbyły się warsztaty relaksacyjne, prelekcja na temat wpływu stresu na życie człowieka, pokaz ćwiczeń zachęcających do aktywności fizycznej, prelekcje na temat higieny jamy ustnej, postawy proekologicznej, poszerzająca wiedzę na temat prawidłowego segregowania śmieci. Odbyły się również warsztaty kulinarne w trakcie których uczestnicy nauczyli się przygotowywać jarskie leczo oraz zdrowe pyszne koktajle.

Czytaj dalej

„Działaj z nami - seniorami!” - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów. Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do konkursu trwa do 15 lipca bieżącego rok

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu „Alternatywy” dla rodzin zastępczych

Dział Rodzin Zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29 w okresie od marca do czerwca bieżącego rok realizował projekt „Alternatywy” finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowany do rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z rodzin z problemem uzależnień. W ramach projektu psycholog oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów zastępczych oraz cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, podjęto także działania profilaktyczne mające na celu promowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia. Dodatkowo udział rodzin w spektaklu profilaktycznym, wspólne wyjście do kina, warsztaty w Manufakturze Czekolady, rodzinne wyjścia do ZOO były propozycją sposobów na rozwijanie zainteresowań u dzieci.

Czytaj dalej

Zaproszenie na „Rodzinne pływanie”

W ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”, Gmina Miejska Kraków, Ośrodek Sportu i Rekreacji „ KOLNA” oraz Centrum Rozwoju Com Com Zone zapraszają krakowskie rodziny na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania.

Główną ideą akcji „Rodzinne pływanie” jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Warunkiem wzięcia udziału w programie będzie wypełnienie ankiety dostępnej na miejscu.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona i o wzięciu udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Zaproszenie do projektu „Tak, potrafię!”

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”.

Projekt adresowany jest do osób do 29 roku życia zamieszkałych na terenie Małopolski, które:

•          nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)

•          nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)

•          nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

Czytaj dalej