• Aktualny czas sobota, 25 lutego 2017
 • Imieniny: Antonina, Bolebor, Cezary, Konstancjusz,
 • Lubart, Małgorzata, Modest, Nicefor, Romeusz,
 • Tarazjusz, Tolisław, Tolisława

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania smogu

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego najwyższego stopnia alarmowego dla zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa zaapelował do władz i mieszkańców gmin ościennych oraz działających na terenie miasta zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii o ograniczenie w najbliższych dniach czynności, które przyczyniają się do powstawania smogu.

Pełna treść obu apeli:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin Ościennych i Krakowa!

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa oraz rejestrowanymi na stacjach monitoringu WIOŚ, ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w powietrzu, zwracam się do Państwa Wójtów i Burmistrzów z prośbą o rozpowszechnienie mojego apelu wśród mieszkańców Państwa Gmin. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi, w ciągu najbliższych 48 godzin na jakość spalanego w piecach węgla oraz przypomnienie o całkowitym zakazie spalania odpadów domowych.

Proszę również o zwrócenie uwagi, właścicielom nieruchomości w obrębie, których znajdują się kominki opalane drewnem, nie będące jedynym źródłem ogrzewania mieszkań, by rozważyli możliwości czasowego zaprzestania ich użytkowania.

Czytaj dalej

Ogólnopolska akcja „Wymiana ciepła”

Od 23 stycznia do 4 lutego 2017 roku trwać akcja „Wymiana ciepła”. Przed wejściem do kiermaszu Emaus, os. Willowe 29 w niedalekim sąsiedztwie Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Wandy 23 ustawione zostaną wieszaki, na których będzie można pozostawić ciepłe ubrania, a osoby potrzebujące będą bez skrępowania mogły  je zabrać

„Wymiana ciepła” jest ogólnopolską akcją, odbyła się między innymi w Warszawie i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony osób oddających odzież, ale też tych, którzy mogli z niej skorzystać. Akcja w Nowej Hucie zaistniała dzięki zaangażowaniu Jacka Dunikowskiego i Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do „Wymiany ciepła”.

Czytaj dalej

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Rozpoczynają się  eliminacje do 13 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dla utalentowanych osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy po szczegółowe informacje na stronę www.zaczarowana.pl.

Czytaj dalej

Rekrutacja na stanowiska pracy w Klubie Samopomocy

W związku z realizacją projektu pn. „W sile wieku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy:

Czytaj dalej

Spotkanie z osobami zainteresowanymi pełnieniem funkcji rodziny zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby mieszkające w Krakowie, zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej na spotkanie z pracownikami Działu Rodzin Zastępczych MOPS przy ul. Piłsudskiego 29 – po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania  pod nr tel. 12 422 29 94; 12 431 07 15;

lub pod adresem dz [at] mops [dot] krakow [dot] pl.

Rodziną zastępczą w Krakowie może zostać osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • jest zdrowa,
 • posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona,
 • nie była karana,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • mieszka w Krakowie,
 • ukończyła szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych prowadzone przez MOPS w Krakowie i uzyskała kwalifikację.

Czytaj dalej