• Aktualny czas czwartek, 28 sierpnia 2014
 • Imieniny: Adelinda, Aleksander, Aleksy, Alfons,
 • Augustyn, Hermes, Joachima, Patrycja, Sobiesław,
 • Stronisław

Pomoc dla uczniów na zakup podręczników

Do 5 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna 2014”. Pomoc przysługuje rodzinom, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie zakupu podręczników, mających trudną sytuację rodzinną lub wychowującym niepełnosprawne dziecko.

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników zależy od dochodu, sytuacji rodzinnej oraz klasy, do której uczęszcza dziecko. Wysokość pomocy wynosi od 225 do 445 zł.

Dla uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczyć 539 zł na osobę w rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej pomoc dla ww uczniów może być przyznana przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin wielodzietnych

Gmina Miejska Kraków informuje o rozpoczęciu prac nad złożeniem wniosku o otrzymanie dotacji na udzielenie w roku szkolnym 2014/2015 wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” realizowanego przez Województwo Małopolskie. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników dla uczniów w rodzin wielodzietnych  4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Termin składania przez gminy wniosków o udzielenie dotacji upływa 25 lipca. Na podstawie wszystkich złożonych wniosków, Samorząd Województwa podejmie decyzję o kwocie dofinansowania przyznanej poszczególnym gminom.

Czytaj dalej

Aktywny Samorząd – zmiana terminu przyjmowania wniosków

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, iż termin przyjmowania wniosków w Module I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.  Prosimy osoby niepełnosprawne, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu

Czytaj dalej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia „Pro Familia” zaprasza na warsztaty pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia “Pro Familia” zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które rozpoczną się 25 września 2014 r. w Krakowie. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Warsztaty umiejętności wychowawczych są organizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2014) w ramach projektu „Pomagamy sobie-pomagamy innym”.

Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Czytaj dalej

Fundacja Czarna Owca Pana Kota zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku 60+

Fundacja Czarna Owca Pana Kota rozpoczyna rekrutację do udziału w nowym projekcie skierowanym do osób w wieku 60 +.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje o naborze do projektu można znaleźć na stronie fundacji www.czarnaowca.org.

Czytaj dalej