• Aktualny czas niedziela, 20 kwietnia 2014
  • Imieniny: Agnieszka, Berenika, Czasław,
  • Florencjusz, Florenty, Jagna, Marcelina, Nawoj,
  • Sekundyn, Sulpicjusz, Szymon, Teodor

Wniosek o pomoc niepełnosprawny student prześle pocztą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zachęca niepełnosprawnych studentów do wysyłania wniosków o pomoc w ramach programu „Aktywny Samorząd” za pośrednictwem poczty. Wnioski na adres ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków nadsyłać można do 30 marca, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski przyjmowane są również na dzienniku podawczym lub w  punkcie informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.  Studiujące osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc poprzez pokrycie kosztów dotyczących m.in. opłaty za naukę (czesne), opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Aktywnego samorządu”, w ramach którego przyznawana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków PFRON. Więcej informacji w Dziale Rehabilitacji MOPS pod nr tel. 12 616 54 08. W załączeniu – wniosek o dofinansowanie dla niepełnosprawnego studenta.

application/pdf iconZałącznik nr 1 do procedury zewnętrznej nr MOPS – 51 w 2014 r.

Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny "Rodzina w obiektywie. Rodzina na sportowo”

Pasjonujesz się fotografią i sportem? Kibicujesz sukcesom najbliższych? Mieszkasz w Krakowie? Weź udział w konkursie fotograficznym „Rodzina w obiektywie. Rodzina na sportowo” – zachęca Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Główną ideą konkursu jest integracja pokoleń, wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z krakowskich rodzin.  

Konkurs organizowany przez  Gminę Miejską Kraków i  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży już po raz czwarty odbywa się w ramach kampanii “Kraków stawia na rodzinę”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

Czytaj dalej

Projekt aktywna społeczność w Krakowie

Mieszkasz/pracujesz lub w inny sposób jesteś związany/a z jednym z osiedli: Azory, Ugorek, Olsza II lub też chcesz działać w tych miejscach? Masz ciekawe pomysły na pozytywne zmiany lub już działasz na rzecz Twojej okolicy? Jesteś w wieku 18 – 118 lat? Dołącz do projektu Aktywna Społeczność w Krakowie i dowiedz się, jak możesz odmienić swoje osiedle!

 

Na czym polega projekt Aktywna Społeczność w Krakowie?

Aktywna Społeczność to międzynarodowy projekt British Council realizowany w Europie i na świecie, którego celem jest wzmacnianie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich.

Aktywna Społeczność w Krakowie zakłada działanie na rzecz polepszenia jakości życia na osiedlach Ugorek, Olsza II i Azory. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkanek i mieszkańców do aktywnego działania na rzecz możliwych zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Czytaj dalej

Spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014–2020

11 marca odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa oraz członkowie organizacji społecznych. W trakcie spotkanie opracowano analizę SWOT w obrębie dziedzin planowania strategicznego.

Kolejne spotkanie zespołu roboczego odbędzie w dniu 1.04.2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej MOPS, ul. Józefińska 14. W trakcie spotkania wyłonione zostaną priorytety w obrębie dziedzin planowania strategicznego. Odbędzie się też dyskusja dot. roli organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z protokołem ze spotkania oraz wypracowanymi materiałami.

Czytaj dalej

Terminy składania wniosków w „aktywnym samorządzie” – ważne dla niepełnosprawnych!

MOPS przyjmuje wnioski niepełnosprawnych studentów, starających się o pomoc w ramach „Aktywnego Samorządu” do 30 marca 2014 r. Studiujące osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc poprzez pokrycie kosztów dotyczących m.in. opłaty za naukę (czesne), opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Aktywnego samorządu”, w ramach którego przyznawana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków PFRON.

Najkrótszy termin złożenia wniosku mają niepełnosprawni studenci (terminy są ustalone przez PERON). Więcej informacji w Dziale Rehabilitacji MOPS pod nr tel. 12 616 54 08.

Osoby niepełnosprawne mogą również uzyskać w ramach „Aktywnego samorządu” pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Możliwa jest też pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać też dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej takiego wózka. Zaplanowano też pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy. Program przewiduje też pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani itd. Konieczny jest częściowy wkład własny.

Czytaj dalej