• Aktualny czas środa, 1 kwietnia 2015
  • Imieniny: Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna,
  • Teodora, Tolisław, Zbigniew

Ważne spotkanie

4 marca w Sali Okna Papieskiego w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Krakowie odbyło się spotkanie z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Uczestnikami spotkania były rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione i wychowujące się w nich dzieci oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ksiądz Kardynał bardzo szybko znalazł wspólny język z najmłodszymi, którzy z wielkim przejęciem rozmawiali z Jego Eminencją i prezentowali przygotowane dla Niego prace plastyczne. Kardynał udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa, podkreśli też, jak ważną rolę pełnią rodziny zastępcze. Spotkanie było dla uczestników wielkim przeżyciem i mają nadzieję na dalsze spotkania z Kardynałem.

Czytaj dalej

Stop Przemocy

5 marca, o godzinie 12.00 przy sygnale trąbki z Wieży Mariackiej wyruszył korowód dzieci, które niosąc transparenty i kolorowe baloniki oraz skandując „Stop Przemocy” chciały zwrócić mieszkańcom Krakowa uwagę  na zjawisko występowania przemocy.  W przemarszu ulicą Floriańską, wokół Rynku Głównego aż pod pomnik Adama Mickiewicza  uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 22 oraz dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego.  Happening odbył się po raz drugi; tegoroczny zorganizowany był w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filię  Nr 6  projektu socjalnego „Łatwiej krzywdzić, trudniej uszczęśliwiać”. Jego  celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania, rozumienia i reagowania na zjawisko przemocy. W ramach realizacji projektu podejmowane  są także działania  profilaktyczne wśród uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych w formie warsztatów edukacyjnych.

Czytaj dalej

Bawmy się, uczmy się

W ramach realizowanego przez MOPS F6 projektu socjalnego „Bawmy się, uczmy się” odbyły się kolejne spotkania, podczas których dzieci miały możliwość poznania nowych zawodów i zdobycia nowych doświadczeń. Odwiedziły „Pepez Pizzę” mieszczącą się przy ul. Księcia Józefa 91, gdzie dowiedziały się na czym polega praca w restauracji, poznały zasady jej prowadzenia  oraz mogły samodzielnie przygotować pizzę dla siebie, którą następnie z dużym smakiem zjadły.

Kolejnym wydarzeniem był udział w grze logicznej pt. „Jaki konflikt spowodował wyginięcie ¼ ludzkości”, która odbyła się w Domu Zwierzynieckim – Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dzieci najpierw oglądnęły dwa filmy tematyczne, a następnie odpowiadały na bardzo trudne pytania z historii. Konkurs wygrał Michał Orczyk. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Czytaj dalej

Nowe Barwy

Filia Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej os. Szkolne 34 rozpoczyna realizację projektu socjalnego „Nowe Barwy”. Dzięki podjętej  współpracy  z Dyrektorem  Zespołu Szkół Budowlanych Chemobudowa w Krakowie os. Urocze 13, panem Marianem Bednarkiem oraz specjalistą ds. praktyk zawodowych panią Haliną Błachacz, planowane jest wykonanie prac remontowych w mieszkaniach najbardziej potrzebujących podopiecznych Filii nr 4 MOPS. Remonty będą przeprowadzone w domach osób samotnych i niepełnosprawnych z Dzielnicy XVIII,  które nie są w stanie przeprowadzić ich samodzielnie i nie mają wsparcia rodziny. Zakres prac będzie ustalony indywidualnie w porozumienie ze wskazanym beneficjentem, opiekunem praktyk „Chemobudowy” oraz pracownikiem MOPS. Zespół Szkół Budowlanych Chemobudowa w Krakowie już wcześniej wspierał MOPS w organizowaniu prac remontowych u osób potrzebujących, a jego uczniowie wykonują prace z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb podopiecznych Ośrodka.

Czytaj dalej

Na miejsce w domu pomocy społecznej w Krakowie już się nie czeka

Dzięki uruchomieniu 56 nowych miejsc w domach pomocy społecznej przy ul. Łanowej 41 oraz 27 nowych miejsc w domu przy ul. Krakowskiej, osoby potrzebujące nie będą już czekały na miejsce w tych placówkach. Uzyskanie nowych miejsc możliwe było dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem”. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej otrzymał w sumie 1 999 014 zł, Dom przy ul. Łanowej 41 4 476 924  zł. Kwoty dotacji obejmują lata 2013 i 2014. Te nowe miejsca są przeznaczone dla osób chorujących psychicznie.

Natomiast uruchomienie w ubiegłym roku 57 nowych miejsc w dla osób przewlekle somatycznie chorych zmniejszyło czas oczekiwania na umieszczenie w tych placówkach do 3 miesięcy. Jak zawsze, osoby wymagające zapewnienia natychmiastowej, całodobowej opieki są jak zawsze umieszczane poza kolejnością.

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 17 domów pomocy społecznej, w których jest 2 068 miejsc.

Czytaj dalej