• Aktualny czas sobota, 25 października 2014
  • Imieniny: Chryzant, Daria, Inga, Kryspin, Maur,
  • Sambor, Tadea, Tadeusz, Tarazjusz, Teodozjusz

„Z pożytkiem dla Obywatela…” z Fundacją Dzieła Kolpinga

MOPS w Krakowie realizuje wspólnie z Fundacją Dzieła Kolpinga  projekt pt. „Z pożytkiem dla Obywatela. Tworzenie warunków rozwoju  bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu wzrost świadomości prawno-obywatelskiej wśród osób z woj.  małopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich.

Działania projektowe obejmują:

- świadczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego – stacjonarnego w siedzibie Fundacji oraz mobilnego w 6 małopolskich miejscowościach

Czytaj dalej

Program Aktywności Lokalnej Celarowska poszukuje osoby do pracy na stanowisku streetworker

Program Aktywności Lokalnej Celarowska poszukuje osoby do pracy na stanowisku streetworker w realizowanym projekcie POKL współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu – 30 godz. tygodniowo.

Zakres umowy:

- na czas określony tj. do 31 maja 2015r.

- popołudniowe godziny pracy (13.00 – 20.00)

- praca metodą streetwork w środowisku

Czytaj dalej

Rekrutacja osób bezrobotnych do projektu „Mieszkania chronione” 2014/15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wraz z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie realizują „Program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” pn. „Mieszkanie chronione”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, zadłużonych czynszowo z tytułu użytkowania mieszkania komunalnego, tak aby poprzez:

  • uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej, w tym wsparcie indywidualne i grupowe,
  •  wykonywanie prac społecznie użytecznych,
  • zatrudnienie w ramach robót publicznych,

nabyli oni kwalifikacje zawodowe oraz spłacili zadłużenie czynszowe, a konsekwencji przygotowali się do podjęcia pracy na otwartym rynku.

Czytaj dalej

IKEA dla krakowskich placówek wsparcia dziennego

W czwartek, 2 października o godz. 14.00 w placówce wsparcia dziennego „DOM” przy ul. Skarbińskiego 16 odbędzie się symboliczne, ale uroczyste przekazanie darów od IKEA Kraków dla 6 krakowskich placówek wsparcia dziennego. IKEA wyposażyła już 3 placówki – „Małą przystań” przy ul. Brzozowej, „Oratorium” przy ul. Różanej i „DOM” przy ul. Skarbińskiego. W najbliższych tygodniach IKEA urządzi i wyposaży sale w kolejnych 3 świetlicach. Świetlice zyskały nowe, estetyczne wyposażenie sal do nauki, kącików kuchennych, pokojów do pracy i zabawy. Dzieci i młodzież z chęcią spędzają w nich czas po lekcjach.

Za dotychczasową współpracę IKEI podziękuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej, Anna Okońska-Walkowicz.

Czytaj dalej

Dofinansowanie posiłków w szkołach

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego). W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

Czytaj dalej