• Aktualny czas sobota, 1 października 2016
  • Imieniny: Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor, Jan,
  • Małobąd, Remigiusz, Teresa

MOPS w Krakowie zaprasza osoby chętne do pracy w charakterze koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Wymagania formalne:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  2.  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
  3. osoba zainteresowana nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  4.  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej

Zmiana lokalizacji siedziby Filii Nr 1

Uprzejmie informujemy, iż przywrócono działanie telefonów stacjonarnych Filii Nr 1 przy ul. Rzeźniczej 2, nr:

12-430-45-45

12-430-45-48

12-430-45-49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 20 września 2016 roku, następuje zmiana lokalizacji siedziby Filii Nr 1 obsługującej mieszkańców dzielnic III, XIV oraz XV. Siedziba Filii zlokalizowana będzie na osiedlu Teatralnym 24.

Jest to kolejny etap zmian polegający na powrocie do obsługi dzielnic XIV i XV w lokalizacji na os. Teatralnym 24.  Zmiana była możliwa dzięki pozyskaniu dodatkowej powierzchni lokalowej przeznaczonej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiana lokalizacji oraz udostępnienie wspólnego (dla Filii Nr 1 i Nr 9) punktu informacji i obsługi ma przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw mieszkańców.

W związku z zakresem technicznym i informatycznym zmian w dniach 15-21.09.2016 r. mogą wystąpić niewielkie utrudnienia w płynności załatwiania spraw.

Dane kontaktowe Filii Nr 1

osiedle Teatralne 24

tel. sekretariat 660 637 756

tel. punkt obsługi 660 660 814

email: f1 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Z pracownikami Filii można skontaktować się  pod następującymi numerami telefonów komórkowych:

Czytaj dalej

6. edycja projektu Ogrody Nowej Huty

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej  „Złota Jesień” wzięli udział w 6. edycji projektu Ogrody Nowej Huty organizowanego przy Ośrodku Kultury im. C.K Norwida os. Górali 5. Przedstawiony projekt uzyskał poparcie jury konkursowego. Obecnie mieszkańcy we współpracy z przedstawicielami Ośrodka Kultury im. C.K Norwida, Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Zieleni oraz Rady Dzielnicy XVI pracują nad zmianą otoczenia bloków 11 a i 11 b na os. Złotej Jesieni. Powstał już projekt ogrodu obejmujący zarówno front budynków, jak i ich tył. Powstanie ogrodu zbiega się w czasie z dokończeniem remontu klatek schodowych. Po wykonaniu wszystkich prac planowane jest uroczyste otwarcie „nowej Złotej”.

Czytaj dalej

Warsztaty tworzenia grafitti

Od lat niezmiennym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się sztuka tworzenia grafitti. Zmienia się także odbiór przez społeczeństwo tej nowoczesnej formy twórczości. Grafitti przestaje być kojarzone z niszczeniem elewacji budynków, a twórcy nie identyfikowani są jedynie z subkulturami. Animatorzy z Programu Aktywności Lokalnej Złota Jesień zorganizowali dla młodzieży warsztaty z tworzenia grafitti. Podczas zajęć uczestnicy poznawali historię sztuki ulicy, wykonywali własne projekty pod okiem doświadczonego graficiarza oraz próbowali swoich sił na „prawdziwej ścianie”. Efekty pracy młodzieży można oglądać na stacji transformatorowej umieszonej naprzeciwko bloku 11b. Zajęcia z grafitti okazały się okazją do rozmów dotyczących szkodliwości używania środków odurzających przez młodzież. Obydwa tematy łączą się z subkulturą młodzieżową, stanowiąc nieodłączny element dojrzewania wśród dzieci i młodzieży. Doświadczenie życiowe instruktora pokazało uczestnikom, że w życiu można osiągnąć sukces niezależnie od miejsca i jakie wyciąga się wnioski z popełnionych błędów.

Czytaj dalej

Klub Młodych Duchem - zaprasza

Na os. Kolorowym powstał „Klub Młodych Duchem”. Inicjatywę wspierają animatorki z Programu Aktywności Lokalnej „Na Skarpie”.

Potrzeba powstania Klubu, organizowania różnych ciekawych wydarzeń była sygnalizowana przez mieszkańców już od jakiegoś czasu. Dzięki uprzejmości Gimnazjum nr 48 co tydzień w piątki mieszkańcy mogą spotykać się w harcówce. Spotkanie inaugurujące osiedlowy „Klub Młodych Duchem” odbyło się 8 września 2016. Organizatorami spotkania byli Józef Szuba – zastępca przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta i Jacek Sendra – dyrektor Gimnazjum nr 48. Natomiast osobami prowadzącymi spotkanie były animatorki PAL: Aneta Badecka, Magda Bartusiewicz oraz Monika Stachańczyk.

Czytaj dalej