• Aktualny czas niedziela, 29 maja 2016
  • Imieniny: Bogusława, Ermentruda, Magdalena,
  • Maksymilian, Maksymiliana, Maria, Teodor,
  • Teodozja, Urszula

Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020

Program dotyczący ograniczania ubóstwa na lata 2016-2020 ma na celu zapobieganie utrwalaniu pozycji społecznej „osoby ubogiej” jako stałej formy funkcjonowania społecznego, wyuczonej bezradności i zjawisku „dziedziczenia biedy”. Założenia Programu są zgodne z kierunkami wskazanymi w projekcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 roku w szczególności w zakresie promowania aktywnej integracji, jako najskuteczniejszej drogi osiągania efektów w obszarze ograniczania ubóstwa.

Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów działań podejmowanych na rzecz ograniczania ubóstwa, program jest komplementarny z działaniami na rzecz grup docelowych objętych pozostałymi programami w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.

W szczególności działaniami skierowanymi do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych i starszych oraz rodzin z dziećmi.

Czytaj dalej

Zaproszenie do projektu „Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii”

W związku z realizacją projektu p.n.” Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii” InBit zaprasza do udziału w projekcie p.t.” Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii” zakończonym podjęciem zatrudnienia w Polsce w  obszarze sprzedaży. Projekt obejmuje m.in.: intensywny kurs języka niemieckiego, warsztaty kompetencji sprzedażowych, dwa miesiące praktyk w Niemczech, po powrocie zatrudnienie w Polsce ( wsparcie pośrednika pracy w znalezieniu pracy).Do projektu kwalifikują się osoby: w wieku 18-35 lat, bezrobotne lub bierne zawodowo, z wykształceniem co najwyżej ponad gimnazjalnym ( studenci studiów zaocznych  oraz osoby z  wykształceniem policealnym  są kwalifikowani).W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie Krakowa lub powiatu krakowskiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Informacje i zgłoszenia do projektu:

Czytaj dalej

Czarodzieje z Podgórza po raz kolejny!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, we współpracy ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 13 w dniu 07.05.2016 roku zrealizował kolejny etap projektu socjalnego skierowanego do dzieci niepełnosprawnych  „Czarodzieje z Podgórza”. W warsztatach cyrkowych prowadzonych przez Panią Olę Barczyk i Tadeusza Dylawerskiego wzięły udział dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami zamieszkałymi w dzielnicy Podgórze. W trakcie prowadzonych zajęć w formie zabawy uczestnicy poznali elementy żonglerki, ekwilibrystyki, pantomimy. Na zakończenie zajęć miał miejsce specjalny pokaz żonglerki kontaktowej prowadzonego przez artystę sztuki cyrkowej Pana Mikołaja Kubowicza. Odbył się również pokaz baniek mydlanych. Istotą projektu „Czarodzieje z Podgórza” jest to, aby poczucie wykluczenia i izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin  zmniejszyło się poprzez  poprawę jakości funkcjonowania, nabycie nowych umiejętności,  atrakcyjne spędzenie wolnego czasu nawiązanie nowych kontaktów, oraz wymianę doświadczeń w otoczeniu innych osób. Szczególne podziękowania kierujemy do właściciela hurtowni słodyczy „Lemarto” Panu Robertowi Dural za ufundowanie słodyczy.

Czytaj dalej

Niezwykły gość w PAL Ugorek

Dnia 10 maja 2016 r. uczestniczki PAL Ugorek i „Znaczenie Rodziny”  odwiedził wyjątkowy gość - pierwsza polska personal shopperka, właścicielka firmy Osa Osobista Stylistka i szefowa wszystkich szaf, ekspertka medialna z dziedziny metamorfoz i zakupów, autorka książek „Bądź boska” i „Szefowa swojej szafy” – Monika Jurczyk Osa.

Prawie dwugodzinne spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Doskonała znajomość tematu, opanowanie, sposób prowadzenia zajęć oraz podejście do ludzi wywarły na uczestniczkach duże wrażenie.

Czytaj dalej

Wizyta studyjna z PAL Zabrze

We wtorek 10 maja PAL Ugorek i „Znaczenie Rodziny” gościli PAL „Szansa dla Biskupic” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Wizyta studyjna była okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Grupa z Biskupic opowiedziała o swoich działaniach, sukcesach, ale i trudnościach w realizacji Programu Aktywności Lokalnej. Z kolei o działaniach PAL Ugorek i „Znaczenie rodziny” opowiedziały uczestniczki, wolontariuszka i animatorki lokalne. Goście mogli również dowiedzieć się o działaniach MOPS Kraków w zakresie organizacji wolontariatu, które przedstawiła koordynatorka Małgorzata Natkaniec.

Czytaj dalej