• Aktualny czas sobota, 18 kwietnia 2015
  • Imieniny: Alicja, Apoloniusz, Bogusław,
  • Bogusława, Flawiusz, Gosława, Gościsław

„Aktywny Samorząd” – informacja dla niepełnosprawnych studentów

Dnia 19 marca 2015 roku Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Najistotniejsze zmiany dla Beneficjentów Modułu II:

  1. wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),
  2. ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
  3. określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
    1. zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
    2. z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł ,

Czytaj dalej

Spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy

24 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie będzie gościł uczestników Regionalnej Platformy Współpracy ROPS, skupiającej przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Województwa Małopolskiego. Planowany jest udział 25 przedstawicieli tych instytucji. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i funkcjonowaniem Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z Małopolski. Odbędzie się w siedzibie KIS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Górali 19.

Czytaj dalej

Wychowankowie MOPS będą mogli znaleźć pracę w MPK

W piątek, 20 marca w siedzibie MPK SA w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy, którego celem jest wsparcie osób objętych  pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Dokument podpisali przedstawiciele MPK SA -  Rafał Świerczyński, prezes zarządu i Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu oraz w imieniu MOPS Józefa Grodecka, dyrektor ośrodka w Krakowie.

Dzięki porozumieniu MPK SA będzie miało możliwość skierowania na kurs prowadzenia tramwaju wytypowanych przez MOPS osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.

Czytaj dalej

Bajeczna kraina w Filii nr 2 MOPS

Wizyty w urzędach z dziećmi u boku nie są rzadkością, dlatego też pracownicy socjalni Filii nr 2 myśląc o potrzebach rodzin z małymi dziećmi postarali się ułatwić i uprzyjemnić te spotkania. W siedzibie Ośrodka przy ul. Radzikowskiego 37 urządzony został kącik zabaw „Bajeczna Kraina”. W oczekiwaniu opiekunów na załatwienie spraw urzędowych i rozmowach z pracownikami socjalnymi, dzieci będą mogły miło spędzić czas na malowaniu, układaniu klocków, zabawie.  Zabawki, pluszaki, gry i przybory do malowania czekają  na dzieci w „Bajecznej Krainie”, którą stworzyli pracownicy MOPS. Teraz rodzice spokojnie załatwią własne sprawy, a dzieci nie będą się więcej nudzić.

Czytaj dalej

Prezent od uczniów – okno na świat dla pani Eli

Projekt „Z miłości do Pani Eli” zrealizowany został przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie we współpracy z Filią Nr 1 MOPS w Krakowie. Idea projektu pojawiła się podczas realizacji wspólnego przedsięwzięcia - mini-koncertu kolęd w domach podopiecznych MOPS. Już wtedy uczniowie wszystkim rodzinom sprawili wiele radości.  Jedną z odwiedzonych osób była pani Ela, osoba niepełnosprawna i lider grupy samopomocowej pn. „Przyjaciele”. Pani Ela podzieliła się swoimi trudnościami życiowymi, przy których zachowała radość życia. Jest osobą chętną do  pomocy dla tych, którzy potrzebują wsparcia drugiej osoby. Podczas wizyty u pani Elżbiety uczniowie zauważyli, że ma zepsuty i nie nadający się do naprawy i postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy, które będą przekazane na zakup telewizora dla pani Eli. W akcję zbiórki funduszy na zakup telewizora włączył się Samorząd Uczniowski Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie, którzy pozyskali środki poprzez  akcję wręczania walentynek przez różne osoby w dniu św. Walentego.

Czytaj dalej