• Aktualny czas piątek, 29 kwietnia 2016
 • Imieniny: Angelina, Augustyn, Bogusław,
 • Ermentruda, Hugo, Paulin, Piotr, Robert, Roberta,
 • Ryta

„Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”

Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Radziszewska po raz kolejny zaprasza osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem przemocy w rodzinie do udziału w konkursie pn. „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”.

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej oraz przełamywanie tabu i stereotypów jej dotyczących, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy domowej i przedstawienie skutecznych sposobów i/lub metod wyjścia z tej przemocy. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą. Prace nadesłane na konkurs zostaną wydane w formie „swoistego” poradnika, który posłuży jako wsparcie i zachęta dla osób, które nadal tkwią w przemocowym domu, aby podjęły trudną decyzję i opuściły swojego prześladowcę.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Przekraczamy granice. Push the limits”

Stowarzyszenie  Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie “Przekraczamy granice. Push the limits”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. W ramach projektu oferowane jest szerokie wsparcie w aktywizacji zawodowej, obejmujące m.in. udział w dwumiesięcznych stażach zagranicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób z terenu województwa małopolskiego w wieku 18-35 lat, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie biorą udziału w żadnych, kursach/szkoleniach (finansowanych ze środków publicznych),
 • mają wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) lub średnie zawodowe,
 • chcą zmienić swoją sytuację,
 • potrzebują zdobyć doświadczenie, podnieść swoje kwalifikacje.

W szczególności do udziału zaproszone są osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez min. 6 miesięcy (dotyczy osób w wieku 18-24 lata) oraz min. 12 miesięcy (dotyczy osób w wieku 25-35 lat), a także osoby niezatrudnione, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czytaj dalej

Program 500+ przyjmowanie wniosków

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami do składania wniosków 500+. Komunikat GIODO »

W pierwszych dniach składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ ostrzegamy przed pojawiającymi się fałszywymi stronami za pomocą których oszuści wyłudzali dane lub pieniądze. Zostały one wykryte przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Strony te zostały już zablokowane.

http://krakow.pl/informacje/198976,48,komunikat,_rodzina_500+___ostrzegamy_przed_internetowymi_oszustami_.html

W związku z rozpoczynającą się realizacją programu 500+ informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie będzie można złożyć wnioski o uzyskanie świadczenia wychowawczego. Wnioski można składać osobiście w 6 punktach prowadzonych przez MOPS, które czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

 1. Ul. Józefińska 14
 2. Ul. Na Kozłówce 27
 3. Ul. Radzikowskiego 37
 4. Os. Szkolne 34
 5. Ul. Praska 52
 6. Al. Słowackiego 46

Osoby korzystające ze wsparcia MOPS mogą składać wnioski bezpośrednio u pracowników socjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: www.sprawyspoleczne.krakow.pl/

Czytaj dalej

Realizacja programu 500+ dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek typu rodzinnego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego mogą ubiegać się o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Dodatek przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do dodatku wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od 1 kwietnia 2016r. (po tym okresie dodatek wychowawczy przyznaje się nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku).

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Czytaj dalej

II Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

Już po raz drugi w dniach od 11-16 kwietnia bieżącego roku  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej  trwać będzie II Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie.

Wydarzenie swoim patronatem objęło Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej Polska oraz Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych, a patronat honorowy pełni Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaplanowane są liczne spotkania i konferencje ze specjalistami. Szczegółowy program na załączonych plakatach.

https://otwartaprofesja.wordpress.com/program2016/

Czytaj dalej