• Aktualny czas wtorek, 21 października 2014
  • Imieniny: Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta,
  • Hilary, Klementyna, Nunila, Nunilona, Pelagia,
  • Samuel, Urszula, Wszebora

Program Aktywności Lokalnej Celarowska poszukuje osoby do pracy na stanowisku streetworker

Program Aktywności Lokalnej Celarowska poszukuje osoby do pracy na stanowisku streetworker w realizowanym projekcie POKL współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu – 30 godz. tygodniowo.

Zakres umowy:

- na czas określony tj. do 31 maja 2015r.

- popołudniowe godziny pracy (13.00 – 20.00)

- praca metodą streetwork w środowisku

Czytaj dalej

Rekrutacja osób bezrobotnych do projektu „Mieszkania chronione” 2014/15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wraz z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie realizują „Program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” pn. „Mieszkanie chronione”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, zadłużonych czynszowo z tytułu użytkowania mieszkania komunalnego, tak aby poprzez:

  • uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej, w tym wsparcie indywidualne i grupowe,
  •  wykonywanie prac społecznie użytecznych,
  • zatrudnienie w ramach robót publicznych,

nabyli oni kwalifikacje zawodowe oraz spłacili zadłużenie czynszowe, a konsekwencji przygotowali się do podjęcia pracy na otwartym rynku.

Czytaj dalej

IKEA dla krakowskich placówek wsparcia dziennego

W czwartek, 2 października o godz. 14.00 w placówce wsparcia dziennego „DOM” przy ul. Skarbińskiego 16 odbędzie się symboliczne, ale uroczyste przekazanie darów od IKEA Kraków dla 6 krakowskich placówek wsparcia dziennego. IKEA wyposażyła już 3 placówki – „Małą przystań” przy ul. Brzozowej, „Oratorium” przy ul. Różanej i „DOM” przy ul. Skarbińskiego. W najbliższych tygodniach IKEA urządzi i wyposaży sale w kolejnych 3 świetlicach. Świetlice zyskały nowe, estetyczne wyposażenie sal do nauki, kącików kuchennych, pokojów do pracy i zabawy. Dzieci i młodzież z chęcią spędzają w nich czas po lekcjach.

Za dotychczasową współpracę IKEI podziękuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej, Anna Okońska-Walkowicz.

Czytaj dalej

Dofinansowanie posiłków w szkołach

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego). W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

Czytaj dalej

Wyprawa górska wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 13 września odbyła się wyprawa górska, zorganizowana przez Fundację „Na start”. W wyprawie wzięło udział 53 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci ze środowiska. Trasa biegła od Doliny Białego, przez szczyt Sarniej Skały do Doliny Strążyska. Dzięki firmie Apply Poland, wszyscy wychowankowie otrzymali plecaki turystyczne na wyprawy górskie. Wycieczka była bardzo udana, dziękujemy bardzo organizatorom!

Czytaj dalej