• Aktualny czas środa, 4 marca 2015
  • Imieniny: Adrian, Arkadiusz, Arkady, Kazimiera,
  • Kazimierz, Leonard, Lucjusz, Łucja

Budujemy Zielony Szlak do Wiednia

Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii nr 2 w porozumieniu z Fundacją Aeris i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, inicjatorami przedsięwzięcia, w dniu 18 kwietnia planuje akcję sadzenia drzew z okazji obchodów Dnia Ziemi. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach projektu ekologicznego „Budujemy Zielony Szlak do Wiednia”.

Czytaj dalej

CALa naprzód!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przystąpił do projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”. Głównym celem projektu jest inicjowanie aktywności mieszkańców określonego rejonu miasta, dzięki czemu będą potrafili samoorganizować się i rozwiązywać problemy, które ich dotyczą.
Tworzenie więzi, budowanie sieci współpracy, integracja, działanie na rzecz wspólnego dobra, samopomoc i wolontariat – to kluczowe pojęcia wiążące się z Centrum Aktywności Lokalnej.

Czytaj dalej

Bliżej siebie - oswajamy bankomat

27 marca odbyło się spotkanie, będące częścią długoterminowego projektu pt. „Bliżej siebie”, realizowanego przez Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W projekcie przewidziano wykład dotyczący zakładania konta osobistego oraz szkolenie dotyczące obsługi bankomatu.

Czytaj dalej

Ukryte skrzydła

Filia nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie jest partnerem w realizowanym przez Fundację Teatru Ludowego, pana Stanisław Banasia i Stowarzyszenie KorboTurbina, projekcie artystycznym. W ramach trwającego 3 miesiące przedsięwzięcia, dzieci i młodzież z Nowej Huty będą uczestniczyć w warsztatach sztuki teatralnej i – realizować swoje artystyczne aspiracje. Efekty ich pracy będzie można podziwiać w Teatrze Ludowym, w dniach od 4 do 7 czerwca podczas VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Radości i Uśmiechu „Lajkonik”.

Czytaj dalej

Wielkanoc w sercu Bochni

W ramach projektu socjalnego “Wielkanoc w sercu Bochni”, 17 marca odbyła się wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, w której udział wzięło 65 osób objętych pomocą Filii Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Czytaj dalej