• Aktualny czas czwartek, 18 września 2014
  • Imieniny: Balcer, Baltazar, Dobrowit, Fereol,
  • Irena, Józef, Ryszarda, Sobierad, Stanisław,
  • Stefania, Tytus, Zachariasz, Zachary

Wspólny czas

Filia nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje projekt socjalny „Wspólny Czas”. Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w wieku od 4 do 16 lat do mądrego, wspólnego wykorzystania czasu wolnego, który ma duży wpływ na wyzwalanie i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałanie w grupie, realizacje własnych zamierzeń. Celem projektu będzie również wspólna zabawa z dziećmi, która przyczynia się do integracji rodziny, wzmacnia więzi społeczne, a także rozwija postawy poznawcze.

Czytaj dalej

Praca dla pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby chętne do pracy w charakterze pracowników socjalnych. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada tytuł zawodowy pracownika socjalnego, ukończyła kolegium pracowników służb społecznych lub wyższą szkołę zawodową o specjalności praca socjalna albo studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Czytaj dalej

Spotkanie przedświąteczne w Muzeum Etnograficznym

24 listopada Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii nr 2 zrealizował projekt pt. „Międzypokoleniowe spotkanie przedświąteczne w Muzeum Etnograficznym”.

Przedsięwzięcie zorganizowano z myślą o dzieciach z świetlic środowiskowych TPD w wieku 7-12 lat oraz osobach korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które z powodu wieku i niepełnosprawności mają ograniczone możliwości prowadzenia aktywnego życia i kontaktów ze środowiskiem.

Czytaj dalej

"By czasu starczyło na więcej" - ciąg dalszy

15 listopada został zrealizowany kolejny etap projektu socjalnego zatytułowanego „By czasu starczyło na więcej…”. W sali Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13/15 odbyła się wspaniała impreza „Wieczór z piosenką”.

W zabawie wzięła udział 34 osobowa grupa osób korzystających z pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni Filii nr 6. Tańczono, śpiewano i walczono o nagrody w konkursach karaoke i tańca towarzyskiego. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.

Czytaj dalej

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym

24 listopada oraz 8 grudnia zostanie zrealizowany zaplanowany przez Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii nr 2 projekt pt. „Międzypokoleniowe spotkanie przedświąteczne w Muzeum Etnograficznym”.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z myślą o dzieciach z świetlic środowiskowych TPD w wieku 7-12 lat oraz osobach korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które z powodu wieku i niepełnosprawności mają ograniczone możliwości prowadzenia aktywnego życia i kontaktów ze środowiskiem.

Czytaj dalej