• Aktualny czas środa, 7 października 2015
  • Imieniny: August, Justyna, Marek, Maria,
  • Markusław, Rościsława, Stefan, Tekla

Żegnamy lato

29 września został zrealizowany projekt „Tanecznym krokiem żegnamy lato…”. Pomysł zrealizowali pracownicy socjalni Filii nr 2 MOPS we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kozłowie oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych.

Do zabawy zaproszono 50 dzieci, dla których przygotowano program artystyczny w wykonaniu zespołów muzyczno-tanecznych pod kierunkiem pana Jerzego Osucha oraz pani Iwony Curyło.

Czytaj dalej

Streetworkerzy obsługują defibrylator

Streetworkerzy Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie zakończyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna BLS-AED, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji”.

Szkolenie zostało zorganizowane przez instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji w ramach realizacji Ramowego Programu Krakowska Sieć „AED IMPULS ŻYCIA”. Szkolenie przeprowadzono w Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, a sfinansowane zostało z budżetu Miasta Krakowa.

Czytaj dalej

Bezpiecznie w Dzielnicy VIII

3 października odbędzie się spotkanie seniorów, realizowane w ramach projektu socjalnego „Dzień Seniora – Bezpiecznie w Dzielnicy VIII”. Przygotowany projekt ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa beneficjentów poprzez przekazanie im wiedzy z zakresu zmniejszania ryzyka zostania ofiarą przestępstwa lub ofiarą wypadku drogowego oraz zapoznanie mieszkańców Dzielnicy VIII w podeszłym wieku z działającymi na terenie dzielnicy instytucjami, działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Czytaj dalej

Pomagamy talentom

Szanowni Państwo!

W rodzinach, którym pomagamy, jest wiele dzieci obdarzonych talentami i predyspozycjami, których nie mają możliwości rozwijać, ponieważ ich rodziny znajdują się w bardzo trudnej sytuacji bytowej.

Ale dzieci zawsze mają marzenia, zainteresowania i pomysły na swoją przyszłość, których jednak bez wsparcia finansowego nigdy nie zrealizują.

Zachęcamy Państwa do przeczytania informacji o dzieciach - czego chciałyby się nauczyć i ile kosztują lekcje, w których chciałyby wziąć udział.

Czytaj dalej

Streetwork

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje streetworkerów – osób, które będą prowadziły pracę socjalną w środowisku młodzieży w wieku szkolnym i starszej.

Wymagania

1. Wykształcenie:

a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom

ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) dyplom wyższej szkoły zawodowej lub magisterium o specjalności praca socjalna

ukończone studia wyższe magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika,

politologia, socjologia, psychologia studia ukończone do 31 października 2008 r.

Czytaj dalej