• Aktualny czas poniedziałek, 22 grudnia 2014
  • Imieniny: Beata, Drogomir, Flawian, Franciszka,
  • Gryzelda, Honorata, Ischyrion, Ksawera, Zenon

Streetwork w Krakowie - w Polsce - w Niemczech

19 lutego odbędzie się polsko-niemiecka konferencja „Praca socjalna – metoda Streetwork w środowisku osób bezdomnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym – wymiana doświadczeń, kierunki rozwoju”. Konferencja będzie okazją do przedstawienia efektów realizowanego od 2006 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie nowatorskiego projektu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem”.


Czytaj dalej

Bal karnawałowy zorganizowany przez Filię nr 2

W dniu 5 lutego pracownicy Zespołu Problemowego ds. Rodzin i Bezrobotnych

Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych zorganizowali bal karnawałowy dla dzieci. Przedsięwzięcie to, odbyło się w ramach długoterminowego projektu pt. „Dzieciństwo bez barier - to, co czyni się dzieciom, one uczynią społeczeństwu”.
W zabawie karnawałowej wzięła udział 100 osobowa grupa dzieci pochodzących

z rodzin objętych pomocą społeczną, ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oraz ze świetlicy SOS z ul. Pijarskiej 2.

Czytaj dalej

Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze

W dniu 25 stycznia, w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Teligi została poszkodowana 7-osobowa rodzina.

Mieszkanie zajmowała samotna matka z 4 dzieci w wieku 13, 7, 6 i 5 lat, wraz ze swoją matką i bratem. Matka dzieci zginęła w pożarze. Dzieci przebywają w szpitalu. Pozostałe 2 osoby znalazły schronienie u rodziny.
Mieszkanie zostało doszczętnie spalone, obecnie trwają ekspertyzy.

Czytaj dalej

Bal karnawałowy z Filią nr 2

W dniu 5 lutego pracownicy Zespołu Problemowego ds. Rodzin i Bezrobotnych

Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach długoterminowego projektu pt. „Dzieciństwo bez barier - to, co czyni się dzieciom, one uczynią społeczeństwu” zorganizują bal karnawałowy. W przedsięwzięciu weźmie udział grupa 50 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną oraz 50 dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych.
Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie negatywnym wzorcom spędzania czasu wolnego. Poprzez uczestnictwo

Czytaj dalej

"Dzień Babci i Dziadka"

W dniu 24 stycznia pracownicy Zespołu Problemowego ds. Rodzin i Bezrobotnych Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zrealizowali projekt pt. „Dzień Babci i Dziadka”. Przedsięwzięcie zostało skierowane do członków „Klubu Seniora” przy ul. Krowoderskich Zuchów 6 oraz do dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa.

Czytaj dalej