• Aktualny czas czwartek, 27 lipca 2017
  • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
  • Natalia, Pantaleon, Wszebor

Wycieczka do Zakopanego

18 lutego 25 dzieci z rodzin objętych pomocą Filii nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w wycieczce do Zakopanego.

Czytaj dalej

Zmiana numerów telefonów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że z dniem 6 marca 2006 r. nastąpi zmiana numerów telefonów…

Czytaj dalej

RODZINNE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI

W roku 2006 Gmina Miejska Kraków przeznaczyła 4 lokale na utworzenie i prowadzenie w nich kameralnych form opieki nad dziećmi.

Czytaj dalej

PUHiT DZIECIOM

40 dzieci z nowohuckich rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wyjechało 12 lutego na zimowisko do Krościenka.

Czytaj dalej

Prace społecznie użyteczne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami) przez prace społecznie użyteczne rozumie się prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej.

Czytaj dalej