• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

PUHiT DZIECIOM

40 dzieci z nowohuckich rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wyjechało 12 lutego na zimowisko do Krościenka.

Czytaj dalej

Prace społecznie użyteczne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami) przez prace społecznie użyteczne rozumie się prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające z pomocy społecznej.

Czytaj dalej

Bal karnawałowy dla dzieci z Samorzadowego Przedszkola nr 152.

28 stycznia 2006 roku odbył się zorganizowany dla najmłodszych dzieci bal karnawałowy. W zabawie wzięło udział 30 dzieci z rodzin objętych pomocą Filii nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj dalej

Krakowski system pomocy dla osób bezdomnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina o istniejących w Krakowie formach pomocy, skierowanych do osób bezdomych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina o istniejących w Krakowie formach pomocy, skierowanych do osób bezdomych. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do Działu Pomocy Bezdomnym MOPS (os. Teatralne 24) pod numerem telefonu 012 643 07 06 informacji o osobach bezdomnych wymagających udzielenia pomocy.