• Aktualny czas czwartek, 27 lipca 2017
  • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
  • Natalia, Pantaleon, Wszebor

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej

Cykliczne Wyjścia do Instytucji Kultury

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej ,,Azory” zwiedzili pięć miejsc kultury w ramach cyklicznych wyjść do muzeów na terenie miasta Krakowa. Odwiedzono Muzeum Narodowe, Muzeum Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, Muzeum Geodezji oraz Muzeum Historyczne Podziemi Sukiennic. Wspólne zwiedzanie  przyczyniło się do wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz pogłębienia zainteresowań związanych ze sztuką.

„Małe Wielkie Historie” - zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy.

Czytaj dalej

„Piknik wielopokoleniowy” z Filią nr 5Pracownicy Filii nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowali w dniu 8 lipca projekt socjalny pt. „Piknik wielopokoleniowy”, w siedzibie Stowarzyszenia SALTROM przy ul. Różanej 5.

Projekt był adresowany do 30 dzieci wraz z rodzicami i seniorów z rodzin objętych pomocą Ośrodka. Głównym celem projektu było kształtowanie prawidłowych postaw rodzinnych i społecznych poprzez wdrażanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy projektu poprzez wspólny udział w wydarzeniu mieli okazję pogłębić wzajemne relacje międzypokoleniowe.

Czytaj dalej

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią pomysłodawcy będą mieli szansę na sprawdzenie ich skuteczności w praktyce.

Czytaj dalej