• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok będzie można składać w MOPS w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 od dnia 3 stycznia 2011 roku od godziny 7.30., bądź listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Józefińska 14

30-529 Kraków.

Kolejność wpływu złożonego wniosku nie będzie stanowić podstawowego kryterium w jego rozpatrywaniu i przyznaniu dofinansowania.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych w wieku do 18 lat lub osób niepełnosprawnych uczących się i nie pracujących w wieku do 24 lat bez względu na stopień niepełnosprawności.

W następnej kolejności wnioski osób z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym (I i II grupa ZUS) w wieku aktywności zawodowej (dodatkowym kryterium dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych: jest nie korzystanie z dofinansowania w roku 2010 i 2009), a w przypadku pozostania niewykorzystanych środków, rozpatrywane będą wnioski pozostałych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?