• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Świadczenia dla niepełnosprawnych z PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że osoby niepełnosprawne w roku 2012 mogą ubiegać się o dofinansowanie do świadczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, które przyznawane jest osobom niepełnosprawnym jako forma aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-40

- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przyznawane jest osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, protez kończyn, protez powietrznych, obuwia ortopedycznego oraz parapodium.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-36

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, które przyznawane jest osobom stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do rowerków rehabilitacyjnych, łóżek rehabilitacyjnych, materacy rehabilitacyjnych, mat do hydromasażu, bieżni, rotorów oraz lamp rehabilitacyjnych.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-34

- likwidacji barier architektonicznych, które przyznawane jest osobom posiadającym trudności w poruszaniu się, mających utrudnienia występujące w budynku w którym stale zamieszkują i ze względu na obecne rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają im swobodę ruchu.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do budowy pochylni, zakupu i montażu podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego oraz dostosowania łazienek i innych pomieszczeń w celu samodzielnego funkcjonowania.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-37

- likwidacji barier w komunikowaniu się, które przyznawane jest osobom, posiadającym ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.

W ramach zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do zakupu zestawów głośnomówiących, telefonów ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych oraz programów udźwiękawiających.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-38

- likwidacji barier technicznych, które przyznawane jest osobom posiadającym  w swoim stałym miejscu zamieszkania przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

W ramach zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do zakupu przejezdnych podnośników wannowych i transportowo-kąpielowych, wózków i krzeseł toaletowych, krzeseł prysznicowych, czytników kolorów oraz przenośnych ramp podjazdowych.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-39

 

MOPS szczególnie zachęca do składania wniosków rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie dla swoich dzieci do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz osoby, które w ramach likwidacji barier architektonicznych planują budowę pochylni, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu pionowego. W związku z długotrwałym procesem realizacji tych przedsięwzięć, MOPS zachęca do składania wniosków wraz z kompletem dokumentacji do końca maja.

Wnioski można  składać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14. Procedury dostępne są na stronie internetowej MOPS.

 

Więcej informacji o zakresie dofinansowań można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14, pokój 013,  który czynny jest w poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr tel. 12 616 54 08.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?