• Aktualny czas czwartek, 27 lipca 2017
 • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
 • Natalia, Pantaleon, Wszebor

MOPS w Krakowie zaprasza osoby chętne do pracy w charakterze pracowników socjalnych

DYREKTOR MOPS W KRAKOWIE ZAPRASZA

DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Wymogi formalne: zawód pracownika socjalnego może wykonywać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęły i zakończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów
 • przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny,
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia,
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

UWAGA

 • ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracjanie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv,
 • kopia dyplomu,
 • w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu.
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane pracą w charakterze pracownika socjalnego mogą przesyłać dokumenty aplikacyjne na adres: Kancelaria MOPS, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub mailowo na adres: do [at] mops [dot] krakow [dot] pl do 16 marca 2015 roku.

Zgłaszający się, spełniający wymagania formalne, będą zapraszani do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalny MOPS: tel. 12 616-53-95, tel. 12 616-53-92.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?