• Aktualny czas czwartek, 27 lipca 2017
  • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
  • Natalia, Pantaleon, Wszebor

Zmiana kryteriów kwalifikujących do objęcia programem dożywiania

MOPS w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą kryteriów dochodowych w ustawie o pomocy społecznej, podwyższone zostały również kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w dożywianiu.

Obecnie, pomoc w postaci posiłku dla dzieci i uczniów korzystających z żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku udzielana jest pod warunkiem, gdy:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 028 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego);
  • dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 028 zł, ale nie przekracza 1 285 zł (250% kryterium) – pomoc przyznawana jest pod warunkiem zwrotu 50% kosztów posiłku.

Pomoc dla pozostałych osób w postaci jednego gorącego posiłku dziennie udzielana jest pod warunkiem, gdy:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego);
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie, ale nie przekracza 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1 028 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego), wówczas pomoc może być przyznana pod warunkiem zwrotu 25% kosztów posiłku.

W ramach programu przyznawana jest też pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc jest realizowana na podstawie lokalnego programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Krakowa pomocy w zakresie dożywiania. Program przyjęty został Uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., która powstała w oparciu o Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

  

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?