• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

„Aktywny Samorząd” w 2017 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ustalił następujące terminy naboru wniosków dla Beneficjentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

  1. Moduł I, Obszar C zad. 2, zad. 3 i zad. 4 – od 01.04.2017 do 30.08.2017 r.;
  2. Moduł I, Obszar A zad. 1 i 2, Obszar D – od 01.05.2017 do 30.08.2017 r.;
  3. Moduł I, Obszar B zad. 1 i 2 – od 01.06.2017 do 30.08.2017 r.;
  4. Moduł II semestr letni 2016/2017 – od 27.02.2017 do 30.03.2017 r.;
  5. Moduł II semestr zimowy 2017/2018 – od 01.08.2017 do 10.10.2017 r.

Informacje dodatkowe dot. Modułu II

Terminy zakończenia przyjmowania wniosków w Module II:

dnia 30 marca - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 - semestr letni,

dnia 10 października - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 - semestr zimowy.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

-aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki dofinansowania, jego wysokość oraz wysokość udziału własnego, oraz wszystkie pozostałe zasady przyznawania dofinansowania opisane są w  Procedurze MOPS - 51 .

Dodatkowo, przypominamy, że decyzję w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora. Aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?