• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy

W Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy, 11 kwietnia 2017 roku odbyła się VI Krakowska Konferencja. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Nowe Centrum, a Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął ją honorowym patronatem. Prelegentami byli przedstawiciele uczelni, organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy ludziom młodym, m.in. Karolina Ulbrych - streetworkerka Programu Aktywności Lokalnej Streetwork Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Konferencja była adresowana głównie do osób studiujących oraz kadry pedagogicznej Uniwersytetu Pedagogicznego i cieszyła się dużym zainteresowaniem.  

Więcej informacji www.nowecentrum.org/streetworking/vi-krakowska-konferencja-z-okazji-mied…

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?