• Aktualny czas czwartek, 27 kwietnia 2017
  • Imieniny: Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja,
  • Jędrzej, Kanizjusz, Marcin, Piotr, Teofil, Zyta

Nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych w ramach projektu „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje , że trwa nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych prowadzonych w ramach projektu  „W sile wieku”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

W każdym z Klubów Samopomocy będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne). W placówkach uczestnicy biorą udział w terapiach zajęciowych podnoszących sprawność i aktywność seniorów, organizowane będą wycieczki turystyczne, a także spotkania integracyjne. Zapewnione są także dwa posiłki dziennie. Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka www.mops.krakow.pl wraz z zaświadczeniem lekarskim w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, Klubach Samopomocy, w lokalach Filii MOPS, za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Adresy Klubów

Klub Samopomocy –Aktywizacyjny

Ul. Grzegórzecka 19/1-2, tel. 668 254 980;

Ul. Gdańska 5, tel. 660 637 805.

Ul. Bronowicka 19

Adresy Filii MOPS

Filia nr 1 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic III, XIVXV)

os. Teatralne 24,  f1 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 430 45 44, 12 430 45 49

Filia nr 2 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy IV)

ul. Radzikowskiego 37,  f2 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 636 77 98, 12 636 77 84

Filia nr 3 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic IX, X i XIII oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI)

 ul. Rzeźnicza 2, f3 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 257 00 07, 12 257 00 74

Filia nr 4 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy XVIII)

os. Szkolne 34, f4 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 425 75 64, 12 425 75 82

Filia nr 5 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy VIII)

ul. Praska 52,  f5 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 269 05 54, 12 269 06 37

Filia nr 6 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic I i  II)

ul. Dietla 64,  f6 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 421 61 44, 12 421 94 96

Filia nr 7 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic V, VIVII)

Al. Słowackiego 46,  f7 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 632 66 20, 12 632 21 46

Filia nr 8 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy XII oraz południowej części obszaru Dzielnicy XI)

ul. Na Kozłówce 27,  f8 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 659 12 86, 12 658 63 63

Filia nr 9 MOPS  (dla mieszkańców Dzielnic XVIXVII)

os. Teatralne 24,  f9 [at] mops [dot] krakow [dot] pl tel. 12 644 76 09, 12 644 80 34

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?