• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych w ramach projektu „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje , że trwa nabór uczestników do Klubów Samopomocy Aktywizacyjnych prowadzonych w ramach projektu  „W sile wieku”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

W każdym z Klubów Samopomocy będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne). W placówkach uczestnicy biorą udział w terapiach zajęciowych podnoszących sprawność i aktywność seniorów, organizowane będą wycieczki turystyczne, a także spotkania integracyjne. Zapewnione są także dwa posiłki dziennie. Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka www.mops.krakow.pl wraz z zaświadczeniem lekarskim w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, Klubach Samopomocy, w lokalach Filii MOPS, za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Adresy Klubów

Klub Samopomocy –Aktywizacyjny

os. Krakowiaków 2, tel. 660 637 847 

Klub Samopomocy –Aktywizacyjny

 ul. Grzegórzecka 19/1-2, tel. 668 254 980

 ul. Gdańska 5, tel. 660 637 805

 ul. Okulickiego 51/279, tel. 668 375 795

 ul. Bronowicka 19/ 1-2, tel. 606 379 007

Adresy Filii MOPS

Filia nr 1 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic III, XIVXV)

os. Teatralne 24,  f1 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 430 45 44, 12 430 45 49

Filia nr 2 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy IV)

ul. Radzikowskiego 37,  f2 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 636 77 98, 12 636 77 84

Filia nr 3 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic IX, X i XIII oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI)

 ul. Rzeźnicza 2, f3 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 257 00 07, 12 257 00 74

Filia nr 4 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy XVIII)

os. Szkolne 34, f4 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 425 75 64, 12 425 75 82

Filia nr 5 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy VIII)

ul. Praska 52,  f5 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 269 05 54, 12 269 06 37

Filia nr 6 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic I i  II)

ul. Dietla 64,  f6 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 421 61 44, 12 421 94 96

Filia nr 7 MOPS (dla mieszkańców Dzielnic V, VIVII)

Al. Słowackiego 46,  f7 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 632 66 20, 12 632 21 46

Filia nr 8 MOPS (dla mieszkańców Dzielnicy XII oraz południowej części obszaru Dzielnicy XI)

ul. Na Kozłówce 27,  f8 [at] mops [dot] krakow [dot] pl

tel. 12 659 12 86, 12 658 63 63

Filia nr 9 MOPS  (dla mieszkańców Dzielnic XVIXVII)

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?