• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Podziękowania dla FIRR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego za przeprowadzenie szkolenia na temat kompleksowego wsparcia dedykowanego kobietom w ciąży, szczególnie powikłanej oraz rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenia lub nieuleczalną chorobę. Adresatami szkolenia byli asystenci rodziny realizujący zadania ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Poglądowy sposób zaprezentowania tak złożonych zagadnień, szczególne w obszarze praktycznych rozwiązań pomocy rodzinie, pozwolił asystentom nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też doskonalić ich warsztat pracy.

Szczególnie cenne okazały się wskazówki dotyczące form pomocy rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, które asystenci będą mogli wykorzystać w codziennej pracy, aby zmniejszyć skutki przeżywanych kryzysów przez rodzinę, zapewnić równe prawa i podmiotowe traktowanie osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?