• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”

W kwietniu bieżącego roku. odbyło się rozstrzygnięcie regionalnej edycji Konkursu “Barwy Wolontariatu” za rok 2016.

W konkursie I miejsce zajął dr Wiesław Kic – nauczyciel, który był rekomendowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie realizujących Programy Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia” oraz „Rybitwy”.

Kandydatura nominowanego wolontariusza zostanie przesłana do ogólnopolskiego etapu konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas finałowej Gali w Warszawie, zaplanowanej na maj 2017.

Wyróżnienie otrzymał Pan Paweł Świeżawski – uczeń liceum, realizujący wolontariat na rzecz rodziny objętej pomocą Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomagał niepełnosprawnej dziewczynie z zespołem Downa. Z uwagi na fakt, że znaczną część procesu edukacyjnego dziewczyna odbywa w trybie zajęć indywidualnych oczekiwała kontaktu z osobami młodymi. Rekomendację nadesłała rodzina niepełnosprawnej dziewczyny.

Do Konkursu Barwy Wolontariatu zostało zgłoszonych 9 wolontariuszy z grona 321 wolontariuszy którzy w 2016 realizowali Wolontariat w MOPS w różnych obszarach.

Cieszymy się, że Kapituła Konkursu wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z realizacją zadań wolontariuszy, ich zaangażowanie, chęć niesienia pomocy oraz efekty prowadzonych działań.  

Pragniemy zachęcić wszystkich, którzy zastanawiają się nad włączeniem w pracę wolontaryjną na rzecz innych, aby rozważyli przystąpienie do grona wolontariuszy w MOPS Kraków.

Gratulujemy serdecznie laureatom oraz wszystkim zgłoszonym do Konkursu Wolontariuszom. Dzięki Wam Wolontariat ma sens :)

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?