• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

„Radości i smutki starości” zaproszenie na spotkania dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 5 ul. Praska 52 serdecznie zaprasza osoby 60+ zamieszkałe na terenie Dzielnicy VIII Dębniki na spotkanie pn. „Radości i smutki starości”. W spotkaniu udział wezmą eksperci z dziedziny problematyki zdrowotnej, bezpieczeństwa oraz aktywności społecznej osób starszych. Dla uczestników spotkania przewidziany jest również występ artystyczny i poczęstunek.

Zapraszamy na 3 spotkania w dniach:

4.07.2016 godz. 14.00

12.09.2016 godz. 14.00

10.10.2016r godz. 14.00

Miejsce spotkań:

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1

ZAPRASZAMY

Czytaj dalej

Koperta życia seniora dla krakowskich seniorów

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna realizację pilotażowego projektu „Koperta życia seniora”. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów w Krakowie.

Seniorzy otrzymają specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane zostaną ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakt do najbliższych. Pakiet z tymi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i jest łatwo dostępne. Na początek „Kopertę życia seniora” otrzyma 3 tysiące osób.

Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia w przypadku udzielania pomocy osobom przewlekle chorym, starszym, samotnym przez wszelkie służby pomocowe, krakowscy seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani.

Czytaj dalej

Dzienny Dom Senior - Wigor zaprasza od 2 listopada

Przy ul. Zielony Dół 4 rozpoczyna działalność Dzienny Dom Senior-Wigor. Nowa placówka zaprasza osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Dom czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Przygotowano szeroką ofertę aktywności dla seniorów – zajęcia ruchowe, kinezyterapia, treningi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz inne działania o charakterze prozdrowotnym. Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej, na przykład w wolontariat międzypokoleniowy, integrację międzypokoleniowa. Zakres organizowanych zajęć aktywizujących i realizowanych usług będzie dopasowywany do pojawiających się potrzeb uczestników. Placówka będzie promowała również postawy samopomocowe.

Każdy z uczestników będzie miał zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Zadbano również o osoby, które mają trudności w poruszaniu się i zostanie im zapewniony dowóz na zajęcia.

Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Czytaj dalej

Seniorze, nie daj się oszukać

Urząd Miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczynają akcję informacyjną adresowaną do seniorów, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Oszuści działający metodą „na policjanta”, „wnuczka”, „syna znajomego”, czy „na urzędnika”, a nawet „pracownika socjalnego”, wciąż oszukują w Krakowie starszych ludzi i wyłudzają od nich pieniądze. Policja ostrzega: bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim osobom! Prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Na czym będzie polegać akcja?

100 tys. ulotek trafi na dzienniki podawcze Urzędu Miasta Krakowa, do Miejskich Dziennych Domów Pomocy, Centrów Aktywności Seniorów, Krakowskiego Centrum Seniora, szpitali i przychodni zdrowia. O akcji będą informować seniorów policjanci i strażnicy miejscy. O akcji będą informować oraz wręczać ulotki swoim podopiecznym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ulotki trafia też do wszystkich seniorów korzystających z ośrodków wsparcia. MOPS szacuje, że ulotki otrzyma ok. 10 tys. seniorów. Pracownicy socjalni przekażą też ulotki parafiom. W akcję włączyła się też Rada krakowskich Seniorów.

Ponadto Wydział Spraw Społecznych UMK będzie prowadził dystrybucję ulotek w punktach w Nowej Hucie i Śródmieściu, gdzie udzielane są świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe, których beneficjentami są krakowscy seniorzy.

Czytaj dalej