• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Dyżur

Dyżury

Krakowski Telefon Zaufania 12 413 – 71 – 33 funkcjonuje przez cały tydzień, w godzinach od 16.00 do 21.00.

Od 1 października 2015 r. Telefon Zaufania jest prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie http://www.oik.krakow.pl

 

Zgodnie z założeniami IFOTES, telefony zaufania oferują pomoc telefoniczną, która gwarantuje możliwość anonimowej wymiany myśli osobom, które borykają się z trudnościami natury psychologicznej, społecznej, moralnej. Anonimowi przyjaciele, jak nazywani są dyżurujący w pomocy telefonicznej, pomagają tym, którym jest trudno pokonać problemy dnia codziennego, przeżywają kryzysy rodzinne, doświadczeni są długotrwałą i ciężką chorobą, a także tym, którzy stają przed decyzją o targnięciu się na własne zdrowie i życie.

Poradnictwo prowadzone w tej formie jest kontynuacją działalności Krakowskiego Telefonu Zaufania, który powstał w 1970 roku i jest jedną z najstarszych placówek pomocy telefonicznej w Polsce. Inicjatorem jej powstania byli profesor Julian Aleksandrowicz i profesor Antoni Kępiński.

Koszt funkcjonowania telefonu jest pokrywany w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków.