• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Formy pomocy

 

  1. Świadczenia pieniężne:
  2. Świadczenia niepieniężne:
  3. rehabilitacja zawodowa i społeczna