• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Informacje o jednostce

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie:

 

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Symbol: MOPS

Godziny pracy

poniedziałek - piątek :7.30 - 15.30

Adres: ul. Józefińska 14 30-529 Kraków

Telefon: 12 616-54-27

Faks: 12 616-54-28

e-mail: do [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

WWWhttp://www.mops.krakow.pl

REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298

 

Dyrektor Witold Kramarz tel. 12 616 53 03

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Katarzyna Kadela tel. 12 616 53 05

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej  Jolanta Chrzanowska tel. 12 616 53 03

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Lidia Król tel. 12 616 53 05

 

Dział Finansowo-Księgowy 12 616 54 10

Dział Koordynacji  Pracy Filii 12 616 54 81

Dział Organizacyjny 12 616 54 23

Dział Obsługi Gospodarczej 12 616 54 60

Dział Personalny 12 616 53 92

Dział Pomocy Bezdomnym 12 430 45 46,12 430 45 44, 12 644 76 09

Dział Pomocy Dzieciom 12 616 54 75

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 12 616 54 06

Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej 12 422 29 94

Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 660 660 785

Filia nr 1 12 430 45 46, 12 430 45 44, 12 644 76 09

Filia nr 2 12 636 77 98, 12 636 77 84, 12 636 76 78

Filia nr 3 12 257 00 07, 660 637 769

Filia nr 4 12 425 75 64, 12 643 75 68, 12 425 75 82

Filia nr 5 12 269 05 54, 12 269 06 37, 12 266 82 75

Filia nr 6 12 423 23 15, 12 421 61 44, 12 422 17 74

Filia nr 7 12 632 00 22, 12 632 21 46

Filia nr 8 12 659 12 86, 12 658 63 63, 12 659 12 68

Filia nr 9 12 430 45 46,12 430 45 44, 12 644 76 09

Klub Integracji Społecznej 660 637 821

Sekcja Informatyzacji  12 616 53 61

Sekcja Kontroli 12 616 53 70

Sekcja Planowania i Monitoringu 12 616 53 54

Sekcja Strategii i Informacji 12 616 53 22          

Sekcja Zamówień Publicznych  12 616 54 82

Sekcja Projektów 12 257 00 79

 

Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.