• Aktualny czas czwartek, 27 kwietnia 2017
  • Imieniny: Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja,
  • Jędrzej, Kanizjusz, Marcin, Piotr, Teofil, Zyta

Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wolontariuszy!

Osoby, które chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, wspierać streetworkerów w pracy z osobami bezdomnymi oraz pomagać beneficjentom Programów Aktywności Lokalnej, które są realizowane przez MOPS, mogą zgłaszać się do pracownika ds. Wolontariatu MOPS. Pani Małgorzata Natkaniec przyjmuje w siedzibie przy ul. Ugorek 1, 31-450 Kraków poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00-18.00  oraz  wtorek, czwartek  w godz. od 8.30-15.30 lub pisząc zapytanie na adres e-mail: wolontariat [at] mops [dot] krakow [dot] pl tel. 608 052 409

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi - dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek i prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

W pracy z dziećmi spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Do zadań wolontariusza należy pomoc w nauce, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności  dziecka.

Wolontariusze przed rozpoczęciem pracy uczestniczą w szkoleniach z zakresu: zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dot. struktury i działalności MOPS w Krakowie, zadań i obowiązków  wolontariusza i zdobywania umiejętności wolontariusza.

Wolontariusze mają możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia dla wolontariuszy i warsztatach. Biorą udział we wspólnych imprezach masowych takich jak udział „Masa Krytyczna”, która jest organizowana w naszym mieście w każdy ostatni piątek miesiąca.

Wolontariusz otrzymuje rzetelną informację na temat osoby i rodziny, z którą będzie pracował. Podczas swojej pracy wolontaryjnej współpracuje z pracownikiem socjalnym, który zna rodzinę objętą pomocą wolontariusza. Pierwsze wejście wolontariusza do rodziny, osoby starszej, samotnej czy niepełnosprawnej odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego właściwej Filii MOPS w Krakowie.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych w MOPS Kraków.

Na czas wykonywanej pracy wolontariusz jest ubezpieczony i może otrzymać zwrot biletów MPK za przejazd do miejsca świadczenia pracy.

Osoby chętne mogą zgłaszać się również do Klubu Wolontariusza UJ w Krakowie, ul. Gołębia 24 , z którym MOPS współpracuje przy pozyskiwaniu chętnych  do pracy  i kompetentnych wolontariuszy.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Klubu Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.wolontariat.uj.edu.pl/ lub cieszkowska [dot] magdalena [at] gmail [dot] com

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!

application/pdf iconDruk zgoda rodzica dla niepełnoletnich

application/pdf iconAnkieta zgłoszeniowa dla wolontariusza

application/pdf iconOświadczenie wolontariusza